Nieuws uit Dieteren

Welkom bij subcategorie "Reconstructie Vloedgraaf fase 4B",

Na de openingshandeling is het nu zover dat de Vloedgraaf ten zuiden van het dorp Dieteren op de schop gaat.

Begin werkzaamheden,

Op 7 december 2007 na krap 2 werkweken is er al een heleboel veranderd op het traject van de vloedgraaf tussen de brug bij de waterzuivering tot ongeveer waar de rode beek uitmond in de vloedgraaf. Deze plek waar trouwens even verderop ook nog de geleenbeek aansluit zal ik de komende tijd in de gaten houden. Want hier komt een behoorlijk stuk natuur met waterpartijen naast de vloedgraaf te liggen. Dit gebied zal later ook opengesteld worden voor recreatief medegebruik.

Graafwerkzaamheden dijkverlegging.
Graafwerkzaamheden aan de vloedgraaf, de dijk wordt een tiental meters verlegd.

Dijkdoorsteek.
Overal waar de dijk weggenomen wordt ligt even verderop al een nieuwe dijk.

De firma Ploegam uit Vinkel is druk in de weer met de reconstructie van dit traject van de Vloedgraaf.

Een stuk vloedgraaf waar de dijken aan beide zijden al zijn verlegd.
Een stuk vloedgraaf waar de dijken aan beide zijden al zijn verlegd, lees verbreed.

Ten zuiden van de brug over de vloedgraaf bij baakhoven is al te zien dat de dijken aan beide zijden een eindje zijn verlegd. Plaatselijk krijgt de nieuwe vloedgraaf hier zeer veel extra ruimte, dit is bijvoorbeeld waar eiland en dode arm in het stroomgebied van de vloedgraaf komt.De vorm van het eiland is al zichtbaar.
Het eiland heeft al zijn vorm.

Het eiland omgeven door diepere geul.
Het eiland is omgeven door een diepere geul.

Het eiland in het gebied waar de drie beken bij elkaar komen heeft al zijn vorm gekregen en is omgeven door een diepere geul.Gestaag vorderen de werkzaamheden aan de Vloedgraaf: de dijken zijn verlegd en nu is men bezig de betonnen bedding te verwijderen, dit zijn grote betonnen tegels. Verder worden nieuwe geulen aangelegd, beide werkzaamheden kunt u op de foto hieronder zien.

Links: een nieuwe geul in aanleg en rechts: tegels worden verwijderd.
Links: een nieuwe geul in aanleg. Rechts: tegels worden verwijderd.Bij de reconstructie van de vloedgraaf komen ook nog restanten van de Tweede Wereldoorlog ‘boven water’, zoals granaten, mijnen en kogels. Sommige vondsten zijn minder gevaarlijk als andere, maar de exposieven opruimingsdienst komt regelmatig om deze onschadelijk te maken. Toevallig was ik dinsdag 29 januari 2008 getuige van deze opruimwerkzaamheden, hierbij bleek een zeer gevaarlijk voorwerp te zitten wat middels een gecontroleerde ontploffing onschadelijk werd gemaakt. Op de foto's hieronder ziet u hoe de explosieven op veilige afstand van de openbare weg in een kuil worden ingegraven. Daaronder de rookwolk die na de ontploffing ontstond, helaas was ik net te laat om de enorme steekvlam op de foto te zetten.

De gevonden munitie wordt ingegraven.
De gevonden munitie wordt ingegraven.

Na de ontploffing stijgt een enorme rookwolk op boven de plek van de explosie.
Na de ontploffing stijgt een enorme rookwolk op boven de plek van de explosie.De betonnen tegels in de bedding van de oude geul worden verwijderd.

De betonnen tegels in de bedding van de oude geul worden verwijderd.
De betonnen tegels in de bedding van de oude geul worden verwijderd.Het gebied waar de drie beken Geleenbeek, Vloedgraaf en Rode beek bij elkaar komen ondergaat op dit moment een metamorfose. Het laatste stuk licht meanderande Geleenbeek wordt hier geconstrueerd.

Geleenbeek, Vloedgraaf en Rode beek komen hier bij elkaar.
Van links naar rechts Rode beek, Vloedgraaf en Geleenbeek met op de achtergrond houtwal langs de Geleenbeek.


Even verderop is tussen het stroomgebied van de Rode beek en de Vloedgraaf een laagte aangebracht met een grote poel en een eiland.
Eiland met poel.
Grote poel met eiland ingeklemd tussen Rode beek en Vloedgraaf.Na maanden van graafwerkzaamheden was het woensdag 14 mei 2008 dan eindelijk zover dat de nieuwe loop van de vloedgraaf gereed is. Bij de laatste werkzaamheden werd een dam in vloedgraaf aangelegd om het water tegen te houden en om 13:30 werd het sein gegeven om deze dam voorzichtig te verwijderen zodat het water rustig door de nieuwe bedding van de vloedgraaf kon stromen. Hieronder diverse foto's om u een impressie te geven van dit gebeuren.

Een overvolle vloedgraaf voor de dam.
Een volle vloedgraaf, bij de dam de kraan die voorzichtig een opening zal maken.


Een eerste opening in de dam.
Een eerste opening in de dam.


Opening in de dam wat groter.
Opening in de dam wat groter.


Een waterval in Dieteren.!
Een waterval in Dieteren.?!


Water al eind op weg.
Water al een eind op weg.


Goed is te zien dat er een kleipakket is aangebracht in de bedding en oever en op de bedding is bovendien een grindlaag aangebracht.

Op dit moment terwijl verderop de dam al open is wordt er bij volgende brug nog hard gewerkt.
Op zelfde moment als verderop de dam al open is wordt er bij volgende brug nog hard gewerkt.


Water in aantocht een kunstmatig dijkje is al genomen.
Water in aantocht, een kunstmatig dijkje is al genomen.


Water kruipt voort.
Water kruipt voort en zoekt zijn weg.


Net op tijd klaar, links is de bypass te zien waar het water de afgelopen weken door kon stromen.
Net op tijd klaar. Links is de bypass te zien waar het water de afgelopen weken door kon stromen.


Ook laatste stuk van nieuwe bedding nu door water in gebruik genomen.
Ook laatste stuk van nieuwe bedding nu door water in gebruik genomen.


De komende weken zal in het teken staan van afwerking van dijken en inrichting van het terrein rondom de vloedgraaf.


Hoog water in de vloedgraaf.
Alweer hoogwater in de vloedgraaf.

Sinds het begin van de werkzaamheden is al verschillende keren hoogwater geweest. Deze keer zal wel geen extra oponthoud plaatsvinden, gewoonweg omdat nu nog vakantieperiode is.
Heeft U een suggestie of opmerking, mail naar info@deetere.nl