Toekomst Dieteren

Welkom bij "Reacties" - artikelen leefbaarheid,

De volgende bijdrage kreeg ik van een betrokken dorpsgenoot (persoon is bij redactie bekend).

Het is wel duidelijk dat de prioriteit van B&W niet ligt bij de toekomstplannen van Deetere. Het lijkt er zelfs op dat de vitaliteit van dit schitterende dorp helemaal geen aandachtspunt is van door ons aller gekozen vertegenwoordigers.
Hoog tijd om deze mensen ervan te overtuigen dat het zo niet langer kan, en dat ook zij hun verantwoordelijkheid moeten nemen.

Echter moeten we vanuit Deetere ook een beetje in eigen keuken kijken.
We zullen ervoor moeten zorgen dat er een eenduidig en doordringend signaal wordt afgegeven welk wordt ondersteund door alle belanghebbenden. Misschien moeten hier bepaalde mensen concessies voor doen maar dit is dan in het belang van het dorp (helaas is het niet mogelijk om iedereen voor 100% tevreden te houden).
Zo'n gezamenlijk standpunt is alleen mogelijk als de partijen in deze, samen een plan van aanpak opstellen en samen optreden richting gemeente. Ik denk toch dat een groep als de dorpsraad hier de aangewezen instantie voor is om deze rol te vervullen. Wel is het van belang dat de dorpsraad zich herkenbaar profileert binnen de gemeenschap. Op die manier krijgt men ook veel meer daadkracht en begrip voor de ingezette acties.
Dan is het misschien mogelijk om de volksvertegenwoordigers te overtuigen van de mooie toekomstmogelijkheden van Deetere.

Succes !!

Wilt u ook uw mening/zienswijze geven.?
Stuur dan uw reactie naar info@deetere.nl.

Webmaster info@deetere.nl