Pauselijke onderscheiding in Dieteren


Pauselijke onderscheiding voor Paul Wouters


Door: Cor Voorter

Dieteren - Paul Wouters heeft zaterdag 9 december jl. uit handen van Deken Lauvenberg de pauselijke onderscheiding ‘Pro Ecclesia et Pontifice’ ontvangen vanwege zijn verdiensten gedurende 25 jaar, zowel binnen de parochie van de Heilige Stephanus als ook binnen het Parochiecluster Susteren. Hij is penningmeester van het kerkbestuur en vervult dezelfde functie eveneens binnen het dekenaal bestuur van het dekenaat Susteren. Verder maakt hij deel uit van de Diocesane Financiële Commissie van het bisdom Roermond.

In 1992 werd hij benoemd tot lid van het kerkbestuur van de parochie van de H. Stephanus te Dieteren. Tot op de dag van vandaag verzorgt hij het secretariaatswerk van de parochie van Dieteren. Hij is ook de contactpersoon van deze parochie voor de verschillende verenigingen.

Van 2005 tot 2015 was hij actief betrokken bij de vorming van het cluster Susteren. In 2015 werd hij benoemd tot penningmeester van het kerkbestuur van de parochies van het cluster Susteren. In die functie is hij voorzitter van werkgroep “Financiën”. Daarnaast is hij lid van de werkgroepen “secretariaat” en “personeel en organisatie” van het cluster.

Naast de vele werkzaamheden die hij als gelovige katholiek voor de parochiegemeenschappen van het cluster Susteren verricht, is hij ook actief binnen de dorpsgemeenschap van Dieteren: Hij is secretaris van het bestuur van de stichting gemeenschapshuis Dieteren en zesentwintig jaar verzorgt hij met andere vrijwilligers de voorjaarsmarkt van de fanfare. In 2015 was hij medeorganisator van het “Limburgs kampioenschap Zaate Hermeniekes”.
Deken Lauvenberg overhandigd oorkonde aan Paul Wouters.Webmaster info@deetere.nl