Pauselijke onderscheiding.
Pauselijke onderscheiding voor Zef Hoorens
Door Cor Voorter

Mariaveld-Susteren Zef Hoorens uit Susteren werd zondag 8 september jl. aan het einde van de eucharistieviering door deken Lauvenberg verrast met de pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice. Deze onderscheiding werd hem toegekend voor zijn inzet en verdiensten binnen de gemeenschap van de parochie Mariaveld. Zo heeft Zef tientallen jaren gefungeerd als collectant tijdens de wekelijkse vieringen en was hij betrokken bij het onderhoud van de groente- en fruittuin van de paters Lazaristen.



Maar ook het groen-onderhoud rond de parochiekerk neemt hij al ruim vijfentwintig jaar voor zijn rekening, evenals het verspreiden van het parochieblaadje, eerst wekelijks en tegenwoordig maandelijks. In 1990 werd Hoorens door de toenmalige pastoor van Dijck benoemd tot koster. Naast de taken behorende bij het kosterschap neemt hij als acoliet deel aan de kerkelijke vieringen. Ook het dagelijks openen en sluiten van de kerk doet Zef Hoorens plichtsgetrouw. Vanaf 2014 heeft Hoorens ook zitting in het Parochiecomité van Mariaveld. Van maandag t/m vrijdag biedt Hoorens ondersteuning aan pastoor Reijnders tijdens de diensten in Zorgcentrum Vastrada.

Bij de oprichting in 2009 van de Mariabroederschap werd Zef Hoorens lid en ook als zodanig geïnstalleerd, waarbij hij zich actief inzet voor het uitdragen van de boodschap van de Wonderdadige Medaille. Hij neemt vol overtuiging met de broederschap deel aan de Mariaprocessies in Nederland, zoals o.a. in Roermond, Maastricht, Delft en Dordrecht.







Heeft U een suggestie of opmerking, mail naar info@deetere.nl