Dialect plaatsnaamborden voor Dieteren

Deetere of Detere ?!

Welkom bij "Plaatsnaamborden in Dialect",

De gemeente Echt-Susteren is voornemens om nieuwe plaatsnaamborden te plaatsen in de nieuwe fusie-gemeente. Bovendien zal er ook ruimte komen om de plaatsnaam in het "plat" te vermelden. Op zich is dit een mooie gelegenheid om het dialect wat meer voor het voetlicht te brengen. Ware het niet dat de spelling welke de gemeente in gedachten heeft voor Dieteren afwijkt van de spelling die sinds mensenheugenis in Dieteren zelf is toegepast.

Dit vraagt natuurlijk om een discussie waar het gemeente-bestuur in eerste instantie niets voor voelt.
Dan moet de Dieterse bevolking de verantwoordelijk wethouder maar ongevraagd duidelijk maken dat de enige echte naam DEETERE is.!! Hiervoor heb ik in het plaatselijke contact- en gemeenschapsblad "De Schakel" een oproep geplaatst met de vraag aan de Dieterse bevolking om hun mening kenbaar te maken.
Zoals verwacht zijn de reacties van dien aard dat het niet anders kan dan de vertrouwde spelling te handhaven. Het voordeel is bovendien dat het voor ieder direct duidelijk is hoe het uitgesproken wordt.
Met de vele reacties die binnengekomen zijn per antwoordstrook of via het mailadres henk@penders.nl heb ik een gesprek gevoerd met de verantwoordelijk Wethouder en de betreffende ambtenaar. Hierbij zijn enkele argumenten naar voren gebracht om DEETERE te gebruiken, de Wethouder heeft hier aandachtig naar geluisterd en de toezegging gedaan dat de gemeente deze spelling overneemt van de Dieterse bevolking.
Hierop volgde publicatie in het Waekblaad.
Op deze publicatie heeft Veldeke gereageerd want zij willen immers dat het gespeld wordt volgens de nieuwste spellingsregels. Dit heeft geresulteerd in een nieuwe bespreking op het gemeentehuis. Hierbij waren aanwezig wethouder Koen Geraads en ambtenaar Rob Walraven namens Veldeke waren aanwezig René Vroomen, Piet Aben en Frans Walraven en tenslotte waren uit Dieteren aanwezig Frans Fiddelers, André Filott en Henk Penders.
In dit gesprek zijn diverse argumenten over tafel gegaan maar uiteindelijk bleven de stellingen zoals ze waren, d.w.z. Veldeke is nog altijd overtuigd van haar gelijk en wij als Dieterdernaren willen niet van ons stukje cultuur af dus wij pleitten nog altijd voor Deetere.!
Uiteindelijk is ook van gemeentewege gekozen voor de spelling als gehanteerd door de bevolking.
Frans Fiddelers onderricht Veldeke aanhangers over de Deeterse vastelaovend

Bijna een jaar later begin november 2005 zijn in Dieteren uiteindelijk de eerste nieuwe borden geplaatst.

De nieuwe borden met de dialectspelling zoals de Dieterdernaren ze altijd hebben gebruikt

Zoals u kunt zien is nu ook het bord in de richting van Echt als laatste vervangen.
Dit is nog het oude bord aan de Langenakkersweg.   De nieuwe borden nu overal geplaatst, dit is nog het nieuwe bord aan de Langenakkersweg.


Webmaster webmaster@deetere.nl