Pauselijke onderscheiding

Pauselijke onderscheiding voor Sjra Verreussel in Dieteren.
Sjra Verreussel heeft zaterdagavond 8 februari 2014 in de St. Stephanuskerk van Dieteren de pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice ontvangen uit handen van kapelaan Amir.
Hij kreeg deze decoratie voor zijn inzet en verdiensten voor de gemeenschap van Dieteren. Zo heeft hij veel vrijwilligerswerk gedaan en stond hij klaar voor gemeenschapshuis de Koppel, fanfare Eendracht en vanaf 1984 ook voor de parochie St. Stephanus. Voor de parochie was hij lange tijd lid van het kerkbestuur met als voornaamste taak penningmeester, maar daarnaast ook het aanspreekpunt voor alle kerkelijke aangelegenheden zoals bestellen intenties, grafrechten, onderhoud etc.. Nadat Mevrouw Meuwissen-Spelthan haar taak als koster wegens hoge leeftijd had neergelegd nam Sjra ook deze taak op zich.


Pauselijke oorkonde.


Versierselen behorende bij de Pauselijke onderscheiding.
Heeft U een suggestie of opmerking, mail naar info@deetere.nl