Dieteren op de schop

Op 14 maart 2018 vond de infoavond plaats met name voor de aanwonenden van de Kerkstraat tussen Paereplein en de VRI aan de Maaseikerweg. Zoals u weet wordt ook dit stuk Kerkstraat gereconstrueerd zoals ook al gebeurd is met de rest van de Kerkstraat.
Tijdens deze bijeenkomst werd het ontwerp gepresenteerd. Aanwezigen konden vragen stellen en opmerkingen meegeven.
Over zaken zoals, de planning, de bereikbaarheid van de percelen, de bouwkundige opname zal in een later stadium gecommuniceerd worden.

Hieronder kunt u nog eens op uw gemak de presentatie nalezen zoals deze is getoond op de infoavond.

Presentatie Dieteren op de schop 14 maart 2018Webmaster info@deetere.nl