Dieteren op de schop


Op 12 juli 2017 vond de infoavond plaats met de aannemer om de mensen te informeren over de komende werkzaamheden. De opkomst was weer groot en men luisterde aandachtig naar de informatie over de aanstaande werkzaamheden.

De aannemer erkende eerlijk dat de werkzaamheden overlast met zich meebrengen maar doet zijn best om dit tot een mininum te beperken. Men start bij het Paereplein en de Kerkstraat, vervolgens zal het treintje over een afstand van ongeveer 50 meter lengte zijn weg vervolgen over Kerkstraat daarna Vleutstraat en begin 2018 Zilstraat en Echterstraat. Dit zogenaamde treintje begint met weghalen wegdek, uitgraven oude riool, plaatsing 2 nieuwe rioolbuizen (vuilwater en hemelwater/infiltratie) dichten van de sleuf en aanbrengen fundatiemateriaal.
Hieronder kunt u nog eens op uw gemak de presentatie nalezen zoals deze is getoond op deze infoavond.

Presentatie Dieteren op de schop 12 juli 2017
Webmaster info@deetere.nl