Dieteren op de schop


Na de eerste infoavond op 25 mei 2016 vond op 3 oktober 2016 de tweede infoavond plaats. De opkomst was weer bijzonder groot en men luisterde aandachtig naar de laatste stand van zaken omtrent de 2 projecten.
Het eerste project betreft de nieuwbouwlocatie van de voormalige school waar een viertal levensloopbestendige woningen met daarnaast nog twee starterswoningen zijn gepland. Volgens dhr. Vlassak van Burgtbouw hebben voor al deze woningen zich al gegadigden gemeld. Er wordt deze avond een makelaar bekendgemaakt waar men zich tot kan wenden voor meer informatie en waar men ook terecht kan vanaf februari 2017 om contract voor definitieve koop te sluiten.

De meeste mensen zullen echter gekomen zijn voor het tweede project, de herinrichting van de driehoek Kerkstraat, Vleutstraat en Zilstraat. Deze plannen worden dhr. Thijs Mansfelt gepresenteerd en vallen vrij goed in de smaak bij de aanwezigen. Het plan behelst een eenduidige indeling van de weg door het gehele dorp. Wegvakken in asfalt en goten, stoepen en kruisingsvlakken in gebakken bruinachtige stenen. De ruimte voor parkeren wordt uitgevoerd in zwarte stenen. De afscheiding goot en stoep wordt uitgevoerd met een schuinoplopende band om het hoogteverschil van zo'n 5 cm te overbruggen. Ook voor de verlichting wordt gedacht om dit een authentieke dorpse uitstraling te geven. Voorgesteld wordt om dit met paaltopjes te verwezenlijken en op het paereplein een grote mast die het gehele plein zal verlichten. De verwachting is dat de uitvoering ongeveer in het voorjaar van 2017 zal starten en pas in het najaar van 2017 zal zijn voltooid.

Hieronder kunt u nog eens op uw gemak de presentatie nalezen zoals deze is getoond op deze infoavond.

Presentatie Dieteren op de schop 3 oktober 2016


Webmaster info@deetere.nl