Schutterij St. Stephanus in Dieteren

PERSBERICHT "Schutterij St. Stephanus te Dieteren",

17 september 2006

50-JARIGE JUBILEUMVIERING DRUMBAND SCHUTTERIJ "ST. STEPHANUS" DIETEREN
In het weekend van 1, 2 en 3 september vierde de drumband van onze schutterij haar 50-jarig jubileum.
Op vrijdag 1 september begonnen de feestelijkheden met een sfeervolle H. Mis in de feesttent die werd opgedragen door Pastoor Widdershoven en werd opgeluisterd door het dameskoor.
Vanaf 19.30 uur kwamen velen, verenigingen, zakenmensen, particulieren en veel oud-leden de jubilerende drumband feliciteren met het bereiken van deze mijlpaal.
Aan het begin van de receptie memoreerde receptieleider Erich Maassen nog eens in het kort de geschiedenis van de drumband en de door de jaren heen behaalde grote successen.
De avond zat vol verrassingen o.a. door de muzikale hulde die werd gebracht door de drumband van onze fanfare Eendracht, The Old Star Revival Band bestaande uit oud-leden van onze drumband, drumband Diligentia Eckelrade en door de drumband van Schutterij St. Johannes en St. Clemens uit Merkelbeek.
Een grote verrassing was ook het optreden van het korps van oud-leden en de drumband uit Merkelbeek waarmee herinneringen werden opgehaald uit de 70er en 80er jaren.
Op deze avond waren afgevaardigden van de schuttersbond Eendracht en van de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen district Roermond aanwezig voor het huldigen van een aantal jubilarissen.
Achtereenvolgens waren dat Bieleman Jack Heylighen die vanwege zijn 25-jarig lidmaatschap de zilveren onderscheiding van de Oud Limburgs Schuttersfederatie kreeg uitgereikt.
Henrie Geelen kreeg bij gelegenheid van zijn 40-jarig lidmaatschap en voor zijn inzet voor de drumband en de opleiding van de jeugdleden de gouden onderscheiding van de OLS Federatie opgespeld.
Voor zijn vele verdiensten werd Henrie door de afvaardiging van het districtsbestuur onderscheiden met de gouden speld van de Federatie van Katholieke Muziekbonden in Nederland.

Jack Heylighen 25 jaar lid

Henrie Geelen 40 jaar lid

Sjra Maassen 50 jaar lid
Vanwege het 50 jarig jubileum werden aan ons korps twee legpenningen uitgereikt n.l. de bronzen penning van de Federatie van Katholieke Muziekbonden en de zilveren penning van de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen.
Uitreiking van de legpenningen aan Henrie Geelen en instructeur Jo Zinzen door de voorzitter van het district Roermond mevrouw José Aben.


En dan waren er nog twee jubilarissen die lid zijn vanaf de oprichting van de drumband in 1956.
Sjra Maassen en Sjra Janssen, lid van de eerste drumband en beiden 50 jaar lid van onze schutterij. Voor beiden was er van de Oud Limburgs Schuttersfederatie de gouden onderscheiding met kroontje. Sjra Janssen kon wegens omstandigheden helaas niet aanwezig zijn op deze receptie.
Tot slot werden de dames van de jubilarissen nog eens extra in de bloemetjes gezet en ontvingen alle drumbandleden een herinnering aan dit jubileum in de vorm van een Parkerpen met gravering. Dit cadeau was aangeboden door beschermvrouw mevrouw Tini Storken.
Na afloop van de receptie werd de muziek in de feesttent verzorgd door “Tropicano Express” en werd het een uiterst gezellige afsluiting van de avond.

Op zaterdag 2 september rond 16.30 uur werden de gasten, die zouden deelnemen aan het Prominenten-koningsvogelschieten, op het feestterrein ontvangen.
Juwelier Chris Fiddelaers uit Echt ging met 18 concurrenten de strijd aan om zijn, in 2003 behaalde titel, te verdedigen. En het werd een zeer spannende strijd want er waren niet minder dan 211 schoten nodig om de vogel van zijn hoge standplaats te krijgen. Dat welgemikte schot werd gelost door mevrouw Mengelers uit Susteren-Heide die daarmee de eerste vrouwelijke Prominentkoning van schutterij St. Stephanus werd. Echtgenoot de heer Mengelers, orthopedisch schoenmaker te Susteren-Heide was het die het voorlaatste schot had gelost, waarmee geacht wordt de vogel losgeschoten te zijn. Hij kreeg daarvoor als aandenken een schuttersbeeldje uitgereikt.
Na de vele felicitaties in ontvangst te hebben genomen werd mevrouw Mengelers in de feesttent geïnstalleerd als nieuwe prominentkoning en kreeg van haar voorganger Chris Fiddelaers de zilveren koningsplaat omgehangen. Er werd gezellig feestgevierd en getoast op het succes van het echtpaar Mengelers.
De heer en mevrouw Mengelers

De avond werd voortgezet met wat een van de hoogtepunten van de jubileumviering moest worden en daarmee was niets teveel gezegd. Het werd, in een lekker gevulde feesttent, een spetterende Limburgse avond onder de titel “Big Limbo Party” m.m.v. een keur aan Limburgse artiesten. Op het podium verschenen achtereenvolgens Thei en Marij, Big Benny, Twee “Schintaler”, Angelina en als klap op de vuurpijl “Neet Oét Lottum”Zondag 3 september was voorbehouden aan een zestiental drumbands, trommel- en fluiterkorpsen en trompetterkorpsen die deelnamen aan het districtsfestival van de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen dat onder leiding stond van het bestuur van het district Roermond.
Vanaf 10.30 uur verzorgden de korpsen hun optreden in de feesttent. Jammer genoeg gooide de regen roet in het eten waardoor de optredens op het buitenterrein niet konden doorgaan en het hele programma in de feesttent moest worden afgewerkt.
Gelukkig was het tegen 14.00 uur droog zodat de optocht door ons dorp met het defilé wel kon doorgaan. Hierbij was ook koningin Marie-José weer aanwezig om samen met echtgenoot Thei als koningspaar samen met de overige genodigden het defilé af te nemen.
Na de optocht werd het programma vervolgd met het optreden van de resterende korpsen in de feesttent en velen genoten op deze dag van een schitterende muziekmiddag.

De deskundige juryleden, de heren Jos Stoffels en Rob Balfoort, hadden de zware taak om de korpsen te beoordelen in optocht defilé en de muzikale uitvoeringen.
Tegen 19.00 uur was het programma afgewerkt en konden de resultaten worden bekend gemaakt.
De winnaars: beste houding optocht: 3e divisie Jachthoornkorps St. Urbanus Maasniel, 2e divisie Drumband Harmonie St. Michaël Thorn, 1e divisie Drumband Harmonie Concordia Melick, eredivisie Trommel- en Fluiterkorps “Heide” Swalmen.
Beste defilé: 3e divisie St. Urbanus Maasniel, 2e divisie St. Michaël Thorn, 1e divisie Concordia Melick, eredivisie “ Heide” Swalmen.
Beste Tamboer-maître: 3e divisie St. Urbanus Maasniel, 2e divisie St. Michaël Thorn, 1e divisie Concordia Melick, eredivisie Drumband Schutterij St. Johannes en St. Clemens Merkelbeek.
De prijs voor de beste Tamboer-maître uit het district Roermond, de trofee die was aangeboden door de voorzitter van het district mevrouw Aben, werd gewonnen door de Tamboer-maître van St. Urbanus Maasniel.
Dan de korpsen: beste korps in de 3e divisie St. Urbanus Maasniel, 2e divisie St. Michaël Thorn, 1e divisie Concordia Melick, eredivisie “Heide” Swalmen.
De districtsbeker van het district Roermond werd gewonnen door Trommel- en Fluiterkorps “Heide” Swalmen.
De dagbeker, aangeboden door het gemeentebestuur van Echt-Susteren, en daarmee winnaar van het gehele festival ging naar Drumband Harmonie St. Michaël Thorn.
Met dank aan alle mensen die zich op eniger wijze hebben ingezet voor het welslagen van dit feest kunnen we terug kijken op een zeer geslaagde jubileumviering.


Th. Hoorens, secretaris

Webmaster info@deetere.nl