Dieteren krijgt nieuwe Pastoor.!

Welkom bij "Nieuws" - pastoor,

Zaterdag 10 februari 2007 werd in de kerk bekend gemaakt dat Dieteren in de loop van 2007 in de persoon van de zeer eerwaarde heer Boon een nieuwe pastoor krijgt.
Naast pastoor van Dieteren wordt hij ook pastoor van Mariaveld.
De installatie zal zijn zaterdag 18 augustus 2007 in Mariaveld en 26 augustus 2007 in Dieteren.

Pastoor Boon is geboren in 1967 en in 2000 tot priester gewijd.
Hierna is hij een jaar werkzaam geweest in Thorn en aansluitend is hij kapelaan in Maastricht en verdeeld over 5 parochies.

Ik ben ervan overtuigd dat de parochianen in Dieteren hem met open armen zullen ontvangen.
Wij wensen hem een plezierige tijd toe in Dieteren en dat hij de kerkgemeenschap verder zal mogen versterken.

Afscheid van kapelaan Boon in wijk Potteberg.

Zondag 1 juli 2007 werd in de wijk Potteberg in Maastricht officieel afscheid genomen van kapelaan Boon.
Dit is een van de parochies waar hij werkzaam was.
Afscheid van kapelaan Boon in parochie wijk Potteberg. Namens het Buurtplatform wensen zij hem een “goed thuis” in Dieteren.    foto:Rita Beckers
Afscheid van kapelaan Boon in parochie wijk Potteberg.      Foto: Rita Beckers.
Volgens aanwezigen was het een fijne en zeker sfeervolle mis, met ook een vrolijke klank, verzorgt door het Ascensin koor van Potteberg.

Nieuwe pastoor in Dieteren feestelijk ingehaald.

De installatie van de nieuwe pastoor Jos Boon in Dieteren op zondag 26 augustus 2007 is zeer waardig en feestelijk verlopen.
Vrijwilligers druk doende met het versieren van de kerk. Vrijwilligers druk doende met het versieren van de kerk.

Voordat de feestelijke viering kan beginnen moet er nog heel wat gebeuren om de kerk te versieren. De morgen voor de installatiemis is het dan ook een drukte in de kerk als vrijwilligers bezig zijn met bloemstukjes aan de banken te bevestigen, ook het priesterkoor wordt met bloemen opgesmukt. Uiteraard wordt ook aan de buitenkant van de kerk extra aandacht besteed.

Ook de ingang van de kerk is opgetuigd. Ook de ingang van de kerk is opgetuigd.

Schutterij en Fanfare.   Foto:Peter Welters Pastoor Boon wordt afgehaald door fanfare en schutterij.
Foto:Peter Welters


Hij werd door schutterij en fanfare ingehaald vanaf de parkeerplaats aan de Roosterderweg. Omgeven door feestelijke klanken afwisselend gespeeld door fanfare en schutterij kwam hij met gevolg al wandelend aan bij de kerk.

Pastoor Boon met herderschopje opent de kerkdeur met de sleutels die hij zojuist in ontvangst heeft genomen.   Foto:Peter Welters Pastoor Boon met herderschopje opent de kerkdeur met sleutels die hij zojuist in ontvangst heeft genomen.
Foto:Peter Welters


Hier werd hem de sleutel van de kerk en het herderschopje overhandigd, waarna de installatiemis van start kon gaan.

Velen woonden deze installatiemis bij.   Foto:Peter Welters Velen woonden deze installatiemis bij.
Foto:Peter Welters


De kerk was hiertoe prachtig versierd en de banken goed gevuld met gelovigen.
Ook de installatie verliep bijzonder plechtig en was goed te volgen met het speciale misboekje. Deze dienst werd bovendien muzikaal opgeluisterd met kinderkoor, dameskoor en herenkoor.

Schutterij en Fanfare.   Foto:Peter Welters Schutterij en Fanfare.   Foto:Peter Welters
Na diverse officiele handelingen is pastoor Boon daadwerkelijk als pastoor van Dieteren geïstalleerd.
Foto's:Peter Welters
Onder begeleiding van Schutterij en Fanfare trekt de stoet naar De Koppel.   Foto:Peter Welters In gezamenlijke stoet trekt onze nieuwe pastoor met kerkgangers naar De Koppel.
Foto:Peter Welters


Na de dienst was het tijd voor de receptie om nader met de nieuwe pastoor kennis te maken. Hiervoor werd in een stoet getrokken naar De Koppel wederom vergezeld onder muzikale begeleiding van fanfare en schutterij. Nu liep de route via een stukje Kerkstraat en Vleutstraat, ook langs deze route waren evenals de Roosterderweg de huizen voorzien van een feestelijke vlag. De weersomstandigheden waren ideaal, een lekker zonnetje met een fris windje vergezelden de mensen naar de zaal.

Receptie in de grote zaal van De Koppel.   Foto:Peter Welters De grote zaal in De Koppel was bijna te klein.
Foto:Peter Welters


Op de feestlocatie De Koppel was de grote zaal nog bijna te klein om het grote aantal mensen te herbergen, maar ook hier liep alles gesmeerd.

Tirolerorkest Hub'n Bub'n uit Maastricht.   Foto:Peter Welters Tijdens de receptie speelden Hub'n Bub'n uit Maastricht.
Foto:Peter Welters


Een Tirolerorkest genaamd Hub'n Bub'n uit Maastricht welke bevriend is met onze nieuwe pastoor verzorgde hier de muzikale invulling. Uit Dieteren speelde hier ook de jeugdhermenie Jonk Vleisj enkele nummers.
Onze nieuwe pastoor deed volop mee in het feestgedruis en stal hiermee voor veel mensen de show en iedereen sprak met lof over zijn optreden, door als mens tussen de mensen staan.
Al met al een zeer geslaagde dag voor de hele parochie en een goed begin is het halve werk luidt een overbekend spreekwoord.
We mogen terecht trots zijn op een dorp als Dieteren.
Mag ik besluiten met de pastoor een produktieve en mooie toekomst in Dieteren te wensen.


Jaarlijkse rondgang voor onderhoud kerk MET nieuwe pastoor.

Zoals al vele jaren gebruikelijk is werd er ook dit jaar door het kerkbestuur weer een rondgang door het dorp gemaakt om geld in te zamelen ten behoeve van onderhoud voor de kerk.
Omdat onlangs de nieuwe pastoor is geïnstalleerd werd gekozen voor een ludieke aktie namelijk het schatten naar het gewicht van onze pastoor. Voor wie het juiste gewicht had ingevuld lag € 125,-- klaar, een aanmoediging die veel mensen overigens niet nodig hadden.
Overal komen de mensen naar buiten om hun schatting in te vullen.
Overal leuke reacties zoals hier waar dorpsgenoten raden naar gewicht pastoor.

Nadat de rondgang voltooid was ging het gezelschap naar de bekende groothandel in de kern van Dieteren. Hier nam pastoor plaats op een grote weegschaal en onder toeziend oog van kerkbestuur werd het gewicht vastgesteld.
Pastoor op grote weegschaal.
Pastoor op weegschaal onder toeziend oog van kerkbestuur en René.

Medewerker René las weegklok af en zei “58 kilo en 4 ons” dat is dus de juiste uitslag: 58,4 kilogram.!
Dit werd door 1 persoon juist geraden namelijk mevrouw Otten, zij zal blij verrast zijn met deze prijs. Ook het kerkbestuur was tevreden met de netto opbrengst van € 886,--
Jaarlijkse rondgang voor onderhoud kerk 2008.

Wederom een vraag over de pastoor. Was vorig jaar het gewicht van pastoor wat men moest proberen te schatten, nu was het zijn lengte. Ook nu waren er velen die enthousiast met deze ludieke actie meededen, getuige de netto opbrengst van € 740,-- voor de kerk.
De juiste lengte namelijk 1 meter 78 centimeter werd door tien kandidaten juist ingevuld. Hieruit werd de uiteindelijke winnaar getrokken in de persoon van Sjra Maassen.


Webmaster info@deetere.nl