Pasen 2020
Pasen 2020Paardebloemen in weiland (jong en zaaddragend)

Pasen staat normaal voor een nieuw begin zowel de natuur die zich ontwikkelt voor een nieuw jaar vol nieuw leven als ook voor het geestelijk liturgisch vlak waarbij we gedenken dat Jezus uit de doden is opgestaan en alle zonden van de mensen op zich heeft genomen. Ook hierbij geeft hij allen de mogelijkheid op het leven met een schone lei te beginnen.
Het huidige leven lijkt hier in schril contrast mee te staan gezien de Corona crisis ook wel aangeduid met Covid-19. Alle verwovenheden van onze maatschappij lijken opeens niet meer vanzelfsprekend te zijn of zelfs verboden. De persoonlijke groet in de vorm van een hand geven is plots uit den boze. We zijn beland in een samenleving waar de nieuwe norm anderhalve meter afstand bewaren is. Scholen en diverse bedrijven zijn al weken noodgedwongen gesloten. Sporten in groepsverband zijn afgelast, zoals ook alle evenementen welke zijn afgelast in de voorbije weken of die nog zouden plaatsvinden in de komende maanden. De persoonlijke bewegingsvrijheid is flink ingeperkt zeker als je naar een ander land zou willen gaan. Voor een grensgemeente als Echt-Susteren die zowel aan België als aan Duitsland grenst een behoorlijke inperking van de normale gang van zaken.
Wat eerder als normaal en wenselijk werd gezien is plots niet meer toegestaan en kan zelfs op flinke boetes komen te staan en de sfeer wordt daarbij soms als vijandig beschreven.
Toch zullen we ook deze crisis weer te boven komen en nemen de mensen in gedachte die hier slachtoffer zijn geworden van deze nieuwe soort virus infectie. Wellicht neemt hierbij het besef toe dat de vrijheden die we zo vanzelfsprekend vonden toch wel bijzonder zijn en gekoesterd moeten worden.
Mag ik iedereen een Zalig Paasfeest toewensen.


Elfenbankjes op dode boomstam (nieuw en oud leven)


Heeft U een suggestie of opmerking, mail naar info@deetere.nl