Parkeren binnen de kern van Dieteren
Uitgangspunten parkeren binnen de kern Dieteren.

Dieteren, 15 februari 2022.
Onlangs werden door Toezicht/Handhaving enkele waarschuwingen uitgedeeld bij auto's die geparkeerd stonden op de stoep. Ook is er onlangs een nieuw parkeerverbod ingesteld op een gedeelte van de Kerkstraat. In overleg met de gemeente vermeld ik hier nogmaals de uitgangspunten voor het parkeren in Dieteren. Nadat enkele jaren geleden de reconstructie van de wegen werd afgerond zijn toen afspraken gemaakt over o.a. het parkeren.
In principe zijn er geen verkeerstechnische wijzigingen.
  • Binnen de bebouwde kom blijft het een 30 km-zone
  • Rechts heeft voorrang
Parkeren/parkeerverboden:
  • Het éénzijdig parkeerverbod in de Vleutstraat (zuidzijde) blijft gehandhaafd
  • Het éénzijdig parkeerverbod in de Kerkstraat tussen de kerk en de Kampstraat (oostzijde) blijft ook gehandhaafd
  • Het nieuwe éénzijdig parkeerverbod in de Kerkstraat tussen de Pater van Heldenstraat en de Vleutstraat (westzijde wegvak)
  • Op diverse locaties zijn parkeervakken middels donkere klinkers aangeduid. Het betreft vakken die geheel of half in het trottoir zijn aangebracht. Dit zijn vastgestelde parkeerplaatsen.
  • Verder mag in principe overal naar eigen inzicht geparkeerd worden, mits de inritten van de woningen of bedrijven ongehinderd bereikbaar zijn, voetgangers (denk ook aan rollator en rolstoel gebruikers) ongehinderd doorgang hebben over het trottoir en het doorgaande verkeer niet gehinderd wordt. (vrije rijbaanbreedte = 3.50 meter). Op veel plaatsen kan dit half op de weg half op het trottoir.
  • Uitdrukking uit bewonerscommissie: Verzocht wordt om ‘Sociaal’ te parkeren.

Bon met waarschuwing


Goed geparkeerd! Parkeervak en voldoende ruimte op de stoep.


Eenzijdig parkeerverbod gedeelte Kerkstraat.


Heeft U een suggestie of opmerking, mail naar info@deetere.nl