Resultaat Klantenpanel Rijkswaterstaat Limburg


Gebruik spitsstroken op de A2 tussen de knooppunten
Het Vonderen en Kerensheide


In maart heeft een uitvraag plaatsgevonden door Rijkswaterstaat Limburg over het gebruik van de spitsstroken op de A2 in Limburg. Rijkswaterstaat Limburg wilde graag een beeld krijgen van de weggebruikers op dit traject en de kennis die hij/zij heeft over de spitsstroken

In totaal hebben 222 panelleden in Limburg meegedaan aan deze enquête. In het algemeen herkennen de panelleden de spitsstroken en weten zij de spitsstroken goed te gebruiken. Soms twijfelt men over het overrijden van de doorgetrokken streep.

Opvallend is dat men van mening is dat ándere weggebruikers niet weten wat de bedoeling is van de spitsstrook en vindt dat er meer gecommuniceerd zou moeten worden over het hoe en wat van een spitsstrook. Het aanpassen van de markering is een veelgenoemde verbetermaatregel, evenals de aanpassing van het openstellingsregime. Continue, langer of op het moment dat het noodzakelijk is. Ook meer politiecontroles, een duidelijkere weergave van de maximumsnelheid en een verhoging van de maximumsnelheid zijn als verbetermaatregel genoemd.

De resultaten van deze enquête worden zo breed mogelijk bekend gemaakt, o.a. via L1. Ook wordt aangesloten bij het landelijke communicatietraject en wordt, waar mogelijk, aandacht besteed aan het landelijke spitsstrokendossier: www.rws.nl/actueel/spitsstroken

Met het CBR zal contact worden gezocht om na te gaan of spitsstroken in de theorie van de rijopleidingen is opgenomen.

Daarnaast zijn natuurlijk vele andere voorstellen gedaan. Sommige zullen in bestaande projecten worden meegenomen, maar anderen, zoals het aanpassen van markering, kunnen niet worden aangepakt, omdat uitgebreid onderzoek in het verleden juist heeft geleid tot de huidige inrichting van spitsstroken.


Vind je het leuk om mee denken over maatregelen op of langs rijkswegen, meld je dan aan voor het digitaal klantenpanel van Rijkswaterstaat Limburg op www.rws.nl/klantenpanel.Webmaster info@deetere.nl