Parochiecluster Susteren

Paastriduüm in het Parochiecluster Susteren


door Cor Voorter
Met het Hoogfeest van Pasen aanstaande zondag en maandag vormen de laatste drie dagen van de Goede Week, Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paaszaterdag, het hoogtepunt van de voorbereiding op het Paasfeest. Overeenkomstig afspraken van de Nederlandse bisschoppen wordt binnen een parochiecluster het PaastriduŁm centraal gevierd in één van de parochies in het cluster. De benaming ‘Goede’ Week verwijst onder meer naar het lijden, dood en verrijzenis van Jezus.

Witte Donderdag begint het triduüm om 19.00 uur met een Avondmis in de H. Amelbergabasiliek in Susteren, welke wordt opgeluisterd door het Dameskoor uit Dieteren. Op deze donderdag wordt stilgestaan bij de instelling van de Heilige Eucharistie en het priesterschap, maar vooral de oproep van Jezus om dienstbaar te zijn aan elkaar wordt uitgedragen.

Goede Vrijdag wordt tijdens de een viering om 19.00 uur in de H. Amelbergabasiliek te Susteren de kruisiging en dood van Jezus op Golgotha herdacht. Deze dienst wordt muzikaal verzorgd door het herenkoor uit Nieuwstadt. Deze vrijdag is voor veel christenen de droevigste dag van het kerkelijk jaar, omdat het lijden en sterven van Christus centraal staat en is daarnaast een vasten- en onthoudingsdag. In de vijf parochiekerken van het cluster (Susteren, Mariaveld, Nieuwstadt, Dieteren en Roosteren) wordt om 15.00 uur de kruisweg gebeden.

Paaszaterdag wordt het triduüm afgesloten met de plechtige Paaswake voor alle parochies van het cluster Susteren n de H. Amelbergabasiliek en begint om 20.00 uur. Een paaswake mag pas beginnen na zonsondergang en daarom wordt in de kerk als eerste het vuur ontstoken, waaraan de nieuwe Paaskaars wordt aangestoken. Tijdens deze wake worden ook de Paaskaarsen en het doopwater gezegend van de andere parochies in het cluster.
Op Eerste en Tweede Paasdag zijn in alle parochies ochtendmissen. Parochianen uit alle parochies zijn van harte uitgenodigd om aan de vieringen deel te nemen.Webmaster info@deetere.nl