Open dag Basisschool Dieteren

Welkom bij "Nieuws" -Basisschool,

OPENDAG BASISSCHOOL DIETEREN

Op zaterdag 8 april 2006 staan de deuren van basisschool “Sint Cornelius” te Dieteren tussen 11.00 uur en 13.00 uur open.

Vooral voor ouders van de kinderen die binnen afzienbare tijd de leeftijd van 4 jaar bereiken, en die dus op “scholenjacht” zijn, is dit een uitgelezen mogelijkheid zich op de hoogte te stellen van de aanpak en natuurlijk ook de ontwikkelingen die zich binnen deze kleine basisschool afspelen.

De grootte van deze school (de kleinste in de omtrek!) kent naast nadelen beslist ook voordelen! Zo is er natuurlijk aandacht voor de afzonderlijke leerling en wordt er binnen het combinatieonderwijs meer een beroep gedaan op de zelfstandigheid van de leerling.
Deze zelfstandigheid wordt spelenderwijs aangeleerd c.q. uitgebreid.

Op b.s. “St. Cornelius” wordt sinds een aantal jaren het “Net iets anders”-onderwijs ontwikkeld. Binnen deze aanpak worden elementen van “Het Nieuwe Leren” en het TOM-onderwijs (=Teamonderwijs Op Maat) gecombineerd met eigen inzichten.
Naast het uitbouwen van de reeds genoemde zelfstandigheid van de leerlingen wordt ook de zelfsturing van de kinderen middels de dag- en weekplanning aangeleerd.

Verder worden er in verschillende perioden zo genaamde “Crea-middagen” gehouden, waarbij de leerlingen in “groepsdoorbrekende” samenstelling (kinderen van diverse leeftijden werken samen) kunnen intekenen op onderwerpen die zij zelf interessant vinden. Zo konden de kinderen van de groepen 1 t/m 4 de laatste keer kiezen uit het aanbod: bloemschikken, drama, dans en koken. Terwijl de groepen 5 t/m 8 de keuze hadden tussen techniek, textiele werkvormen, sport en beeldhouwen.
Tijdens een openbare presentatie werden de resultaten aan elkaar gepresenteerd.
Binnenkort start de volgende serie waarbij de leerlingen uit een ander gevarieerd aanbod kunnen kiezen.

Ook buiten de reguliere lestijden is het mogelijk op school aan activiteiten deel te nemen, zo worden er diverse “buitenschoolse” activiteiten ontplooid. Dit schooljaar is er een cursus “Schilderen” verzorgd in twee leeftijdsgroepen, ook is er een cursus “Natuur- en Scheikunde” georganiseerd en is er voor het 3e achtereenvolgende jaar een cursus “Frans” gestart.

Binnen ons onderwijs is ook aandacht voor de omgeving. In schoolverband wordt bijvoorbeeld deelgenomen aan de boomplantdag, het verkeersexamen en aan het schoolvoetbaltoernooi. Ook organiseert de school een vastenactie waarbij de opbrengst elk jaar bestemd is voor leeftijdsgenoten die het minder goed getroffen hebben. Dit jaar is de opbrengst bestemd voor de stichting “Het langdurig zieke kind”.

Wilt u meer weten over het reilen en zeilen van/op de “Sint Corneliusschool” en/of bent u op zoek naar een kleinere school voor uw kind(eren), loop dan eens binnen op de Vleutstraat 12 te Dieteren. De leerkrachten zullen u graag het een en ander uitleggen over de dagelijkse gang van zaken.
Wilt u de “school in bedrijf” zien of bent u helaas verhinderd op 8 april, neemt u dan contact op voor het maken van een andere afspraak.
Directeur E. van Hooy, telefoonnummer: 046-4491982, email: info@bsstcornelius-dieteren.nl

U vriendelijk uitnodigend,

Basisschool “Sint Cornelius” Dieteren


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Webmaster info@deetere.nl