Ontwikkeling A2 en Corridor Geleenbeek

Welkom bij: Nieuws,

Verbreding A2 en Corridor Geleenbeek

Tussen 2015 en 2025 staan nabij Dieteren enkele grote projecten op stapel. Het betreft de verbreding A2 naar 2 maal 3 rijstroken en de hiermee samenhangende aanpassing van (water-)wegen waarvoor al een speciaal team bezig is onder de klinkende naam Corridor Geleenbeek.
Op 26 januari 2015 was een afvaardiging van Waterschap Roer en Overmaas samen met een afvaardiging van Rijkswaterstaat aanwezig in de Roosterhoeve om uitleg te geven over de stand van zaken.
Waterschap Roer en Overmaas gaat op korte termijn al over tot enkele aanpassingen van dijken Geleenbeek nabij Oud-Roosteren in 2015 en herstructering van een de Rode Beek bij Dieteren op het traject tussen Susteren en Roosteren vanaf eind 2016.
Marian Neven van Rijkswaterstaat ging vervolgens in op de aanpassingen van de A2 die voor ca 2020-2025 gepland staan. In de aanpassingen van de waterwegen worden ook andere knelpunten direct meegenomen zoals wateroverlast door onvoldoende werking Sifon tussen Geleenbeek oostelijk van Julianakanaal en oude Maas westelijk van Julianakanaal, bij piekbelastingen van de Geleenbeek zoals we de afgelopen jaren enkele malen hebben mogen ondervinden. Verder wordt ook gekeken om deze verbinding geschikt te maken voor de Fauna waarbij een ecologische corridor gevormd wordt tussen deze gebieden. Ook worden beken omgelegd en aangepast bijvoorbeeld om het schone water uit de Middelsgraaf niet te gebruiken voor de Echter Molenbeek maar hiervoor water uit de Geleenbeek naar toe te voeren.
Hieronder schets van het plangebied.


Studiegebied

De variantenstudie die gedaan is gaat nu verder met een voorkeursvariant om te kijken wat haalbaar en uitvoerbaar is.

De maatregelen waar Rijkswaterstaat mee aan de slag gaat zijn:
  1. Aanpassen drempel huidige sifon (vismigratie)
  2. Passage A2 Grote Fauanatunnel(19x4) met natte component.
  3. Passage Julianakanaal: Duiker(4x2) met doorlopende oever
  4. Faunavoorziening aan brug Echt (vervangen fietspad)
  5. Nieuwe waterloop langs A2: Middelsgraaf en piekafvoer Geleenbeek, kruising A2 en Julianakanaal bij zwaaikom(Echt) en aansluiting op Oude Maas
  6. FUP(Fauna Uitstapplaats) in Julianakanaal
  7. Verlengen en ontkoppelen Oude Maas aan Stevolplas t.b.v. vismigratie
  8. Nieuwe verbinding Geleenbeek-Echtermolenbeek (watervoorziening)

Plangebied
Wilt U reageren dan kan dit via info@deetere