Onderscheiding in Dieteren


Sjra Maassen ontvangt O.L.S. Onderscheiding.

Op 5 september jl. werd Generaal Sjra Maassen van Schutterij St. Stephanus uit Dieteren door voorzitter Th. Hoorens van de Schuttersbond Eendracht onderscheiden met het zilveren D-Schild van de Oud Limburgse Schuttersfederatie. Sjra heeft in de uitzonderlijke termijn van 60 jaar lid al diverse functies binnen de schutterij bekleed. Hij was twee maal koning en één van de zes schutters die in 1984 het OLS wonnen en Dín Um naar Dieteren brachten. Sjra is tevens onderscheiden door de Edele Eedbroederschap van de Orde van de Rode Leeuw van Limburg en de H. Sebastianus en recentelijk onderscheiden met de pauselijke onderscheiding “Pro Ecclesia et Pontifice”.


Op de foto: v.l.n.r. Dhr.G. Jans , Mevr. M. Maassen, dhr. Sjra Maassen, dhr. Th. Hoorens, dhr. Ad Storken.

Webmaster info@deetere.nl