Nootdag 2019 Susteren.
Reliëf en plaquette vereeuwigen ‘Nootdag’ Susteren
Door Cor Voorter

Susteren Zaterdag 17 augustus a.s. worden in Susteren een reliëf en plaquette onthuld die anno 2019 nog steeds de herinnering levendig houdt aan een traditie die zijn oorsprong vindt in het jaar 1634.In dat jaar werd het stadje Susteren, dat toen nog was omringd door grachten, wallen en poorten, getroffen door een heftige uitbraak van de pest. Het merendeel van de inwoners overleefde deze gevreesde ziekte niet. Uit de overlevering stamt het verhaal dat twee schutters de vreselijke ziekte overleefden. Zij hadden zich afgezonderd op de wal onder een notenboom en zich in leven gehouden met een meegenomen vat bier en het verorberen van verspreid liggende noten. Kort na de pestramp, op de tweede zondag in oktober, ontmoetten de schutters elkaar weer onder de notenboom, pratend over het droevige lot dat hun geliefde schutterij had getroffen. Ook werd gesproken over hoe de herinnering levend zou kunnen worden gehouden aan deze vreselijke pestepidemie. Besloten werd om elk jaar op de tweede zondag van oktober een herdenkingsbijeenkomst te houden in de schuttenkamer. Dan zouden ook de schutters worden herdacht die op de wal de pest hadden overleefd dankzij bier en noten. Indachtig dit mooie voorbeeld werden in de loop der jaren en eeuwen heel wat kannen bier geledigd en noten gekraakt. Het gevolg was dat men van “nootdag”ging spreken. Inmiddels een eeuwenoude traditie die nog steeds in ere wordt gehouden en ook nu nog vieren de Susterense “sjötte” iedere jaar de ‘Nootdag‘.

In het recente verleden waren twee schutterijen in Susteren die de traditie van de Nootdag in stand hielden, te weten schutterij St. Sebastianus en schutterij St. Nicolaas. Tegenwoordig houdt alleen schutterij St. Sebastianus de traditie nog in ere en heeft nog drie eeuwenoude drink- en schenkbekers in haar bezit. Hoewel deze niet mee worden gebruikt vanwege de grote historische waarde, wordt de band met het verleden toch in stand gehouden.

Het reliëf en de plaquette worden onthuld tijdens een feestelijke bijeenkomst op zaterdag 17 augustus a.s., aansluitend aan de Kroedwèsjviering in de basiliek. Na de viering gaat het gezelschap naar de Marktstraat waar de belangstellenden zich omstreeks 19.15 uur kunnen verzamelen bij het pand met huisnummer 32. Aansluitend aan deze bijeenkomst is er een gezellige nazit in Beeldentuin Suestra, waar de Vereniging van Natuurvrienden hun Fête de Chanpêtre houden in het kader van de jaarlijkse Kroedwèsjviering. U bent van harte welkom en de toegang is gratis!


Heeft U een suggestie of opmerking, mail naar info@deetere.nl