Afvalcontainers

Nieuwe afvalcontainers Dieteren in gebruik genomen.

In de gemeente Echt-Susteren waar Dieteren deel van uitmaakt is een nieuwe leverancier afvalinzameling gekozen en zijn nieuwe afvalcontainers geplaatst.
De oude afvalcontainers worden daarmee vervangen. Dit gebeurt, omdat de contracten met de vorige leverancier zijn vervallen. Environ Systems wordt met het winnen van de Europese aanbesteding de nieuwe leverancier van de afvalcontainers. Tevens heeft Van Gansewinkel de Europese aanbesteding gewonnen van afvalinzamelaar.

De oude afvalcontainers zijn door Environ Systems vervangen in de kernen Echt, Susteren, Maria Hoop, Koningsbosch, Peij, Slek, Dieteren, Nieuwstadt en Roosteren. Het afval wordt vervolgens verzameld door Van Gansewinkel. De nieuwe containers kunnen tevens meer afvalstromen verwerken, dan de oude. In de oude konden alleen glas en textiel gedeponeerd worden. In de nieuwe afvalcontainers kan men textiel, glas, blik en drankkartons kwijt.


De ondergrondse nieuwe afvalcontainers op parkeerplaats bij fanfare gebouw.In Dieteren bevinden de nieuwe ondergrondse containers zich op de parkeerplaats bij Fanfare gebouw en de mensen kunnen deze al gebruiken voor glas, textiel, blik en drankkartons.
De oude containers op de hoek Vleutstraat met de Meester Ramakersstraat worden nog verwijderd waarna deze locatie nog verder opgeknapt wordt.


De oude bovengrondse afvalcontainers hoek Vleutstraat-Meester Ramakersstraat verdwijnen binnenkort.