Drumband Fanfare Eendracht met: „Deetere”

Welkom bij “Nieuws”,

De drumband van Fanfare Eendracht uit Dieteren zal haar kunsten tonen op het concours in het CC Don Bosco te Heel op 23 november. De generale repetitie zal zijn in de Koppel te Dieteren op 21 november 2008. De uitvoering zal bestaan uit 3 muziekwerken een werk echter is zeer bijzonder en wel het werk genaamd “Deetere”. Wat is er dan zo bijzonder aan dit werk, hierbij een beschrijving.

Muziekwerk: Deetere
Gebaseerd op Drie Dieterse Volksverhalen en in 2008 gecomponeerd door Etienne Houben in opdracht van drumband-fanfare “Eendracht” Dieteren.

Deel l: De Duivelse Rovers
De rovers waren huurlingen van de “Slotvrouwe van Echt” die vanuit haar roofslot, genaamd “het Sleutje”, heel de grensstreek der Dieterse boeren tiranniseerde en plunderde. Na de klok van middernacht duiken de rovers op, verjagen of doden de wachters en drijven hun kostbare vee voor zich uit, naar het gehate kasteel in het sombere bos. Wat daarbinnen gedreven wordt, komt nooit meer terug. Zo werden de mensen tot de bedelstraf gebracht.

Deel II: Danse Macabre van de “Juffrouw zonder kop”.
In de bossen houdt een geheime vrees, de mensen 's nachts op een afstand van “het Sleutje”. Het slot van de Slotvrouwe. Dit was de adelijke dame van dit kasteel, die er in het jaar 1498 door de burgers meedogenloos werd onthoofd. Daarom volgt zij hen tot in het laatste geslacht.
........“Een bloedrood zwierend kleed dekt de slanke gestalte der juffrouw, en in haar handen rust haar bloedend hoofd. Men meent 's nachts in de bomen de zwierende spookgestalte te herkennen van de Juffer zonder kop”.....

Deel III: De Auvellemenkes
In de Koppelberg te Dieteren schijnen de “auvellemenkes” te wonen. Het is een lustig en ijverig kabouter volkje. 's Nachts kwamen ze te voorschijn, en trokken in groepjes door het dorp.
Voor de mensen 's avonds hun deuren sloten, zetten de moeders hun potten en pannen buiten voor de deur. De Auvellemenkes gingen ijverig aan de slag, en poetsten en schuurden tot het vaatwerk glom als zilver. In ruil daarvoor werden ze beloond met spijs en drank. Maar wanneer je vrekkig was of ze bedroog, dan was je overgeleverd aan hun ondeugendheid..........!

De generale repetitie in de Koppel te Dieteren op vrijdag 21 november verliep vlekkeloos.


Vol aandacht wordt gemusiceerd.

Verschillende mensen uit Dieteren en omgeving luisterden vol aandacht naar de muziekwerken en natuurlijk met bijzondere aandacht voor het werk „Deetere”

Vol aandacht wordt geluisterd.

Hierna kan men vol vertrouwen tegemoet zien op komende zondag.

Na een geslaagd optreden op zondag 23 november in Heel kwam de verdiende uitslag Limburgs kampioen met 91,42 punten met lof van de jury naar de 1e Divisie.
PROFICIAT ! !Webmaster info@deetere.nl