Lijkwade van Turijn.

Lezing over Lijkwade van Turijn november 2021 in Deetere.

Zaterdagavond 13 november 2021 was Joep Habets met de rondgaande tentoonstelling van de Lijkwade van Turijn in de parochiekerk St. Stephanus in Dieteren. Hij hield een lezing over dit beroemde doek.Eerst legde hij het ontstaan van deze expositie uit. Nadat deze kopie van de lijkwade 5 jaar tentoongesteld had gestaan in de Sint Jan te Den Bosch ging deze vanwege ruimtegebrek weer terug naar Leiden. De heer Joep Habets heeft toen naar de pastoor gebeld met de vraag of ze er een mobiele expositie van mochten maken om zo langs alle kerken te gaan die interesse hebben. Het antwoord was positief en zo onstond de mobiele expositie.
Voordat hij inging op wat de wetenschap ontdekt heeft op het doek gaf hij eerst een inleiding om alles beter te kunnen begrijpen.Als eerste vraag stond centraal waarom God zijn enige zoon naar de aarde gestuurd had. Terwijl God wist wat er zou gaan gebeuren. Jezus zou gemarteld worden en hij zou moeten lijden. God offerde daarmee zijn zoon voor de zonden van alle mensen op aarde van alle tijden.
Nadat God de schepping had gemaakt schiep hij ook de mens naar zijn evenbeeld. Nadat de mensen zonden pleegden werd God boos maar in zijn barmhartigheid wilden hij hun toch nog een kans geven en wilde daarom zijn zoon stuurden. Profeten zorgden er in de loop der eeuwen eerst voor dat zijn komst voorbereid werd bij het Joodse volk. De eerste 30 jaar van Jezus leven verliepen rustig en pas de laatste 3-4 jaar verliepen heel anders. Hij ging nu doen waarvoor hij gekomen was om alle mensen tot het geloof te brengen. Hij legde de lezingen uit en verrichte vele wonderen. Hierdoor kreeg hij veel volgelingen maar ook tegenstanders zoals de schriftgeleerden en farizeeën die hun positie aangetast waanden en wilden zijn dood en liefst zo snel mogelijk. Jezus wist het toen zijn tijd gekomen was en nam afscheid van zijn moeder Maria en zijn apostelen liet hij de plaatsen zien waar hij gemarteld en vernederd zou worden. Met zijn apostelen vierde hij toen het laatste avondmaal de eerste Eucharistie die ooit plaatsvond. Sindsdien wordt dit door de gelovigen tijdens de Heilig Mis nagevolgd. Op de olijfberg in de tuin van Getsemane nam Jezus toen alle zonden van de mensen op zich en boete deze uit door zijn lijden, bloed en dood.
De heer Joep Habets vertelde over het indrukwekkende lijden van Jezus door marteling met verschrikkelijke martelwerktuigen tijdens zijn laatste uren voor zijn dood. Na zijn dood werd hij in een doek gewikkeld en in het graf gelegd. Na zijn verrijzenis zou dit lendedoek zijn beeltenis bevatten in negatief en deze staat bekend als de lijkwade van Turijn.De heer Habets vertelde over de vele wetenschappelijke onderzoeken die gedaan zijn met dit doek en men staat nog steeds voor een raadsel naar de wetenschappelijke verklaring van het ontstaan ervan.Meer details kunt u vernemen tijdens een lezing, zie hiervoor lijkwade.org
Webmaster info@deetere.nl