Kernenrit Lijst Samenwerking 2023

Kernenrit 2023
35e kernenrit door de gemeente
vrijdag 16 juni 2023Lijst Samenwerking organiseert voor de 35e keer (sinds de fusie tussen Echt en Susteren) haar half jaarlijkse kernenrit op vrijdag 16 juni door de gemeente Echt-Susteren en bezoekt aan aantal bedrijven, verenigingen of organisaties die een nauwe relatie hebben met de gemeente.
Ook dit keer is men er hopelijk weer in geslaagd een afwisselend programma op te stellen. Ondanks het feit dat de kernenrit al voor het 20e jaar wordt georganiseerd, lukt het telkens om bij een aantal bedrijven, instellingen en organisaties terecht te kunnen.
De kernenrit start om 9.30 uur bij de Nieuwe Markt(gemeentehuis) en duurt tot 17.00 uur, gevolgd door een diner. Iedereen uit de gemeente kan deelnemen! Inwoners die voor de eerste keer meegaan hebben voorrang en zijn verzekerd van deelname!Tussen de bezoeken door: tekst en uitleg door één van de raadsleden over zaken die in de gemeente Echt-Susteren spelen. De eigen bijdrage bedraagt € 10,- voor leden van Lijst Samenwerking en € 15,- voor niet-leden. Deelname aan het diner is vrijwillig en voor eigen rekening.
Opgave is mogelijk bij Jo Verheesen (tel. 485487 of 06-34034515 of joverheesen@hotmail.com). Vol=vol.


Webmaster info@deetere.nl