Kernenrit Lijst Samenwerking 2022

Kernenrit 2022
35e kernenrit door de gemeente
vrijdag 17 juni 2022Lijst Samenwerking organiseert voor de 35e keer (sinds de fusie tussen Echt en Susteren) op vrijdag 17 juni weer haar half jaarlijkse kernenrit door de gemeente Echt-Susteren en bezoekt aan aantal bedrijven, verenigingen of organisaties die een nauwe relatie hebben met de gemeente. In 2020 en 2021 is de kernenrit vanwege corona niet kunnen doorgaan.
Ook dit keer is men er hopelijk weer in geslaagd een afwisselend programma op te stellen. Ondanks het feit dat de kernenrit al bijna 20 jaar wordt georganiseerd, lukt het telkens om bij een aantal bedrijven, instellingen en organisaties terecht te kunnen. Waarvoor dank uiteraard.
De kernenrit start om 10.00 uur bij de Nieuwe Markt en duurt tot 17.00 uur, gevolgd door een diner. Iedereen uit de gemeente kan deelnemen!Zoals bekend tussen de bezoeken door: tekst en uitleg over zaken die in de gemeente Echt-Susteren spelen. De eigen bijdrage bedraagt € 5,- voor leden van Lijst Samenwerking en € 10,- voor niet-leden. Deelname aan het diner is vrijwillig en voor eigen rekening.
Opgave is mogelijk bij Jo Verheesen (tel. 485487 of joverheesen@hotmail.com).


Webmaster info@deetere.nl