Bezoek aan Europees Parlement in Brussel

.

LIJST SAMENWERKING GAAT NAAR HET EP IN BRUSSEL.

Bij voldoende deelname organiseert de lokale politieke partij Lijst Samenwerking uit de gemeente Echt-Susteren een reis naar het Europees Parlement in Brussel. We hebben contact gehad met Europarlementslid Ria Oomen-Ruijten en worden door haar ontvangen in het Europees Parlement en krijgen een rondleiding en lunch aangeboden. Historisch en heel bijzonder is dat dit waarschijnlijk de laatste groep is die door Ria Oomen-Ruijten in het Europees Parlement ontvangen kan worden.
De kosten bedragen € 25,- (busreis, presentjes, deel lunch, etc.). Er kunnen maximaal 50 personen mee. De reis gaat alleen door bij voldoende deelname.
De reis wordt gehouden op donderdag 10 april 2014.
In grote lijnen ziet het programma er als volgt uit:

08.00 uur: Vertrek per touringcar vanuit Echt (gemeentehuis aan de Nieuwe Markt).
11.00 uur: Aankomst Brussel; ontvangst door Ria Oomen-Ruijten en Jeroen Lenaers.
13.00 uur: Lunch in het bezoekersrestaurant
14.30 uur: Op eigen gelegenheid Brussel verkennen.
17.00 uur: Vertrek vanaf Brussel naar Echt.
19.30 uur: Diner (voor eigen rekening)
21.30 uur: Aankomst Nieuwe Markt.

Bij opgave vermelden (i.v.m. beveiligingseisen in het Europees Parlement):
Achternaam-voornamen voluit-adres-postcode-woonplaats-geboortedatum en eventueel e-mailadres. Opgave is mogelijk bij Jo Verheesen, tel. 0475-485487 of joverheesen@hotmail.com


Na opgave krijgt u ontvangstbevestiging met vermelding van het banknummer.

Heeft U een suggestie of opmerking, mail naar info@deetere.nl