Lezing over Pater Sangers

Natuurvrienden Susteren
Thema-avond Jean Knoors over Pater Sangers

Door Cor Voorter
Donderdag 19 januari a.s. zal Jean Knoors een lezing houden over de alom bekende pater Willen Sangers. Deze lezing is in de Hermeniezaal aan de Feurhstraat 56 te Susteren en begint om 19.30 uur. Willem Sangers (1915-1987) geboren te Stevensweert, werd Kruisheer te Maaseik en studeerde geschiedenis.Pater Sangers, vaak samen met zijn evenknie Dolf Simonis uit Sittard, is vanaf de vijftiger jaren van de vorige eeuw aan een karwei begonnen om de streekgeschiedenis tot leven te brengen, middels tal van lezingen en publicaties. Hij beschikte daarbij over twee bijzondere eigenschappen die hij ten volle benutte. Dat was allereerst de gave van het woord. Hij was buitengewoon welsprekend en hield zijn toespraken in het dialect, de taal van zijn toehoorders. Meesterlijk was de humor waarmee hij zijn voordrachten wist te kruiden.

Voor Susteren is hij met name voor de Heiligdomsvaart van belang geweest. Na de oorlog van 40-45 ontwierp en regisseerde hij de historische stoet. Eveneens was hij bij menige Heiligdomsvaart de persoon die de feestrede schreef en uitsprak. Samen met zijn vriend Simonis schreef hij ook een boekje over de kerk van Susteren. Met diezelfde Simonis werd ook de historische stoet van 1965 ontworpen. De Heiligdomsvaart was vrijwel verleden tijd, maar mede door de inzet van de Stichting ter bescherming van Oudheden van Susteren werd pater Sangers tijdig ingeschakeld. Willem Sangers was adviseur van die stichting en gevraagd om een tentoonstelling te organiseren in het kader van de Heiligdomsvaart 1979: het werd de tentoonstelling “Willibrord in de beide Limburgen”. De tocht op zoek naar geschikte objecten voor deze expositie eindigde steevast in het klooster van de kruisheren waar nog menig gezellig uurtjes doorgebracht werd.

In 1984, enkele jaren voor zijn dood, hield hij in de Harmoniezaal voor de Natuurvrienden een lezing over de Bokkerijders, in zijn ogen vrijheidsstrijders. Wellicht dat menigeen zich nog het klokkengelui van 26 januari 1967 herinnert. Pater Sangers en zijn vriend Simonis hadden die dag de schatkamer van in de klokkentoren van Susteren uitgebreid onderzocht.
In hun geestdrift hadden ze de tijd vergeten en koster Hendrikx had inmiddels de kerk gesloten. Het klokkengelui redde beide geschiedkundigen.

De lezing op donderdag 19 januari begint om 19.30 uur in de Hermeniezaal (let op gewijzigde locatie!!!) en is gratis toegankelijk voor de leden van de vereniging. Van introducés en niet-leden wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. U bent van harte welkom!


Webmaster info@deetere.nl