Herinrichting met fietspad Lange Akkersweg en Doorderweg

Welkom bij "Nieuws",


Reconstructie Lange Akkersweg/Doorderweg.
Na jaren van overleg, vergaderen en besluiten nemen is het dan eindelijk in uitvoering.
Ik heb het dan over de reconstructie Lange Akkersweg/Doorderweg met een vrijliggend fietspad.

Hieronder enkele fragmenten uit de ontwerptekening.


Aansluiting aan kom Dieteren.


Aanleg grindkoffer om de wateroverlast nabij manege Dohmen weg te nemen.


Passage Middelsgraaf, waarbij in de Doort enkele amfibie(o.a. padden) oversteekstroken worden gerealiseerd.


Hieronder kunt U de reconstructie volgen middels een fotoverslag.


Aannemer Heijmans met tijdelijk onderkomen in Dieteren.

Per 11 november 2012

Afsluiting Lange Akkersweg middels borden aangegeven.


Begin werkzaamheden.


Waar fietspad moet komen is nu nog akkerland.


Kruispunt met Bosweg.


Hier komt dus de fietsbrug, anders krijg je natte voeten.


In Doort is al te zien waar fietspad komt.

Per 18 november 2012

Asfalt is verwijderd.


Ook trace fietspad is in ontwikkeling.


Hopenlijk blijft het droog anders wordt het wel erg plakkerig.

Per 22 november 2012

Ondergrond voor weg is nu bijna klaar.


Op deze foto is te zien dat er een goede fundering is gelegd.

Per 1 december 2012

Enkele vluchtheuvels bij in-/uitgang fietspad in aanleg.


Ook de aanleg van de rammelstrook als zijmarkering van de hoofdbaan is al gedeeltelijk gelegd.


De route wordt nauwkeurig uitgezet.


Bij Middelsgraaf/Doort moet nog veel gebeuren.


Om de bereikbaarheid te waarborgen wordt in etappes gewerkt zoals het laatste stuk van de Lange Akkersweg is te zien.

Per 15 december 2012

Egaliseren ondergrond.


Laatste werkzaamheden ondergrond voordat eerste asfaltlaag wordt aangebracht.


Per 17 december 2012
Vandaag 17 december wordt de eerste laag asfalt aangelegd op de Lange Akkersweg.

Vers asfalt met walsen aandrukken.


Asfalteren.


Asfalt met walsen netjes afwerken en aandrukken.


Wachten op nieuwe vracht bitumen, ondertussen handmatig laatste restant verdelen.


Technische controle van het asfalt.

Per 18 december 2012
Vandaag 18 december wordt de tweede laag asfalt aangelegd op de Lange Akkersweg.

Bij de toekomstige verbinding met het fietspad is duidelijk de verhoging al in het asfalt verwerkt.


Wachten op nieuwe voorraad.


Pauze moment tot nieuwe vrachtwagen met asfalt arriveerd.


Ook de tweede laag asfalt wordt netjes gewalst.

Per 10 februari 2013
Na de Lange Akkersweg wordt nu gewerkt aan de Doorderweg.

De tweede fase in uitvoering tussen Middelsgraaf en de kern Echt.


Per 4 april 2013
Vandaag 4 april 2013 wordt de laatste laag asfalt aangelegd op de Lange Akkersweg. Morgen 5 april wordt ook de Doorderweg voorzien van de laatste afwerklaag.

Vanuit Dieteren gezien is de weg en fietspad zo goed als gebruiksklaar.


Asfalteerploeg in actie.


Asfalteerploeg in actie.


Asfalteerploeg in actie.Per 7 april 2013
Zondag 7 april 2013 een echte lentedag met volop zon en een aangenamere temperatuur om er eens op uit te gaan. We zijn dan ook niet de enigen die eens ging kijken hoever de aannemer met de aanleg van de nieuwe weg en fietspad gevorderd is. Zoals we zullen zien is de hoofdweg zo goed als klaar maar moeten op het fietspad nog diverse hobbels of hindernissen genomen worden.
De eerste hindernis moeten we als fietser al snel vanuit Dieteren nemen. Blijkbaar heeft de gemeente hier nog geen overeenstemming met de eigenaar van een perceeltje grond, over een afstand van om en nabij 15 meter moeten de fietsers gebruik maken van de hoofdweg. Dit lijkt mij een gevaarlijke situatie op te leveren die onwenselijk is, ik hoop dan ook dat men verstandig genoeg is om uit de impasse te geraken.

Vanuit Dieteren gezien vinden we al direct de eerste hindernis op het fietspad.


De volgende hindernis op het fietspad komen we tegen in de Doort bij de Middelsgraaf, hier is nog geen brug gerealiseerd.


In de Doort zijn amfibie doorgangen gemaakt waarbij het betonnen fietspad is doorgesneden en weggehaald, hier moet door de fietsers hobbels genomen worden.


Als alle werkzaamheden verricht zijn kunnen we genieten van een mooie en hopenlijk veilige verbinding tussen Dieteren en Echt.Per 15 april 2013
Zagen we de vorige keer het kombord van Dieteren nog naast het kombord van Echt staan, nu staat het weer terug op de plek waar het voor de werken stond. Het is nog een raadsel wie het kombord van Dieteren nabij de kern van Echt had geplaatst, was het een 1 april grap of was hier sprake van een vergissing? Wie het weet mag het zeggen.

Ondertussen is men vandaag, maandag 15 april 2013 begonnen met het aanbrengen van de markeringen op het wegdek. Ook is men al flink gevorderd met het egaliseren van de bermen naast weg en fietspad. De aannemer verwacht dan ook dat de weg uiterlijk vrijdag 26 april 2013 weer opengesteld wordt voor het verkeer.

Het kombord ‘terug’ in Deetere en aanbrengen van wegmarkering gestart.


Egaliseren van wegbermen in volle gang.

Voor de fietsers zijn er echter nog enkele hindernissen te nemen. Zo is het nog zeker 3 weken wachten op de fietsbrug over de Middelsgraaf tot deze geleverd en geplaatst wordt zullen de fietsers gebruik moeten maken van een bypass.

Nog minimaal enkele weken wachten op fietsbrug over Middelsgraaf, in tussentijd dienen fietsers gebruik te maken van bypass.

Verder is men ook bezig met het plaatsen van verlichting tussen Echt en de Doort, daarna tussen de Doort en Dieteren. Dit betekent dat in de Doort zelf geen verlichting is voorzien. De verlichting wordt overigens gerealiseerd middels LED lampen, dit is de nieuwste vorm van verlichting die energiezuinig is.Per 5 mei 2013
De nieuwe parkeerplaats bij de Doort is nu ook gebruiksklaar.


Nieuwe (verplaatste) parkeergelegenheid bij de Doort is klaar.


Nieuwe (verplaatste) parkeergelegenheid bij de Doort in gebruik genomen.Per 19 juni 2013
De fietsbrug over de Middelsgraaf in de Doort is eindelijk gearriveerd.


Fietsbrug over Middelsgraaf is geplaatst en wordt toegankelijk gemaakt.


Sjra Maassen slaat werkzaamheden gaande en zal als eerste Dieterdernaar over het bruggetje fietsen.


Fietsbrug over Middelsgraaf kan eindelijk gebruikt worden, hè hè. Ook dit stukje weg is nu veiliger voor de kinderen.
Per 4 juli 2013
Officiële opening nieuwe vrijliggende fietspad.
Op 4 juli 2013 is het nieuwe vrijliggende fietspad officieel door de gemeente Echt-Susteren geopend. Wethouder Pustjens sprak eerst de genodigden toe in de authentieke ambiance van boerderijterras “Juffrouw zonder Kop” te Dieteren. In zijn toespraak schetste wethouder Pustjens kort de verkeerssituatie tussen Dieteren en Echt en wie allen hadden bijgedragen aan de totstandkoming van de reconstructie maar bovenal de verwezenlijking van het vrijliggende fietspad. In het bijzonder roemde hij hier onze dorpsgenoot Marcel Raemaekers die zich hier vele jaren voor sterk is blijven maken via de dorpsraad Dieteren.
Het 2e gedeelte met officiële openeningshandeling vond plaats bij de fietsbrug over de Middelsgraaf waar wethouder Pustjens het lint doorknipte onder toeziend oog van de aanwezigen.


Wethouder Peter Pustjens spreekt de genodigden toe.


Wethouder Peter Pustjens(rechts) en wethouder Coen Geraads(links).


Wethouder Peter Pustjens knipt lint door. Hij wordt hier bijgestaan door wethouder Coen Geraads en vertegenwoordigers van Kragten en Heijmans.


De aanwezigen kijken hierbij toe.


De vlaggen symboliseren hierbij de samenwerking tussen Gemeente Echt-Susteren, bureau Kragten en Heijmans.
Webmaster info@deetere.nl