Kroedwèsjviering 2016

Fète Champètre du sculpture
Samenwerking Beeldentuin & Natuurvrienden

Door: Cor Voorter

Une collaboration unique entre deux organisations, Sculpture Foundation Suëstra et de l'Association de la Nature, a donné lieu à une activité spécifique.

Misschien niet de beste vertaling, maar het is wel de waarheid:
Stichting Beeldentuin Suëstra en de Vereniging van Natuurvrienden in Susteren hebben de handen in elkaar geslagen en gaan op zaterdag 13 augustus a.s. op de Franse toer.
Aansluitend aan de traditionele Kroedwèsjviering in de Basilique du Saint Amelberga is iedereen van harte welkom in de Beeldentuin Suëstra voor een gezellig samenzijn met onder het genot passende smakelijke hapjes en drankjes zoals bier, fris en naturelement Franse wijnen. Het kwintet “El Cambio” (“de verandering”) zorgt voor een sfeervolle omlijsting met zang, contrabas, accordeon en viool.
Voor de Natuurvrienden is dit het jaarlijkse patroonsfeest van de vereniging en voor de stichting Beeldentuin een gelegenheid om invulling te geven aan activiteiten die passen in het kader van de permanente tentoonstelling. En dit alles in de schaduw van het een eeuwenoude kunstwerk dat zich basiliek mag noemen. Kunst, traditie, religie en cultuur met elkaar verbonden op een plek waar de sfeer van weleer voelbaar aanwezig is.

Beide verenigingen willen u alvast van harte uitnodigen om samen met familie, vrienden en bekenden, aansluitend aan de Kroedwèsjviering om 18.45 uur naar het tuinfeestje te komen in de Beeldentuin Suëstra. Het volledige programma zal de komende week nog onder de aandacht worden gebracht.


“El Cambio” (“de verandering”)
Zaoterdig 13 augustus
Kroedwèsjviering en mieë in Zöstere

Door: Cor Voorter

Kroedwèsjviering
Zaterdag 13 augustus wordt door de Vereniging van Natuurvrienden - Susteren, samen met het parochiecomité en een groepvrijwilligers, de traditionele kroedwèsjviering en - zegening gehouden op het Hoogfeest van Maria Hemelvaart. Net als in vele andere plaatsen laten de kerkgangers vanuit religie, cultuur en volksgebruik tijdens deze bijzondere viering al dan niet zelfgemaakte kroedwèsjes zegenen om zo huis en haard te beschermen tegen kwaad en onheil. Aanvang van de eucharistieviering is om 17.45 uur in de H. Amelbergabasiliek.


Kroedwèsj door Ton Vrancken
Kroedwèsj
Een groep vrijwilligers is deze week druk doende om een groot aantal van de kroedwèsjes te binden en deze voorafgaande aan de viering te koop aan te bieden. Met de opbrengst worden door het jaar bloemversieringen gemaakt voor de kerk. Naast de kleine kroedwèsjes voor thuis zorgen de dames van Kroedwèsjteam Zöstere ook voor de versieringen van altaar en priesterkoor. Het koor zorgt vanzelfsprekend voor de passende Marialiederen tijdens de dienst.

Fète Champètre du sculpture Sculpture (tuinfeest) in Beeldentuin Suëstra
Aansluitend aan de Kroedwèsjviering is iedereen van harte welkom voor een gezellig tuinfeest in beeldentuin, gelegen in de schaduw van de basiliek. Stichting Beeldentuin Suëstra en de Natuurvrienden - Susteren hebben daarvoor de handen in elkaar geslagen. Eerder kon u al lezen dat het tuinfeest in Franse stijl wordt gevierd met een hapje en een drankje. Ensemble “El Cambio” zorgt voor de sfeervolle, muzikale omlijsting. Beide verenigingen nodigen u van harte uit om samen met familie, vrienden en bekenden, aansluitend aan de Kroedwèsjviering van 17.45 uur in de Basiliek van Susteren een bezoekje te brengen aan het Fête champêtre in de Beeldentuin.Webmaster info@deetere.nl