Dieteren op de schop


Kort verslag van de infoavond op 25 mei 2016 in de Koppel.

Op 25 mei 2016 vond in de Koppel de eerste informatie avond plaats waar de gemeente de plannen bekend maakte voor Dieteren aan de bevolking.
Paul Opgenort leidde namens de contactgroep Dieteren deze informatie avond.

Ten eerste werd het woningbouwplan op het voormalige terrein van de school toegelicht.
Wethouder Jos Wackers met projectambtenaar Wil Janssen hadden hiervoor dhr Franssen van Burgtbouw meegenomen. Burgthouw is door de gemeente gekozen om deze lokatie te ontwikkelen.
Dhr. Franssen lichtte toe dat het plan zoveel mogelijk in samenspraak met de gemeente tot stand is gekomen. Ook is er nog ruimte om met de wensen van mogelijke kandidaten nog rekening te houden.
Vooralsnog zijn 4 levensloopbestendige woningen voorzien evenals een tweetal starterswoningen.
Alle woningen worden uitgevoerd met zonnepanelen zodat flink op energiekosten wordt bespaart.
Naast parkeerplaatsen bij elke woning zijn ook nog extra parkeerplaatsen geprojecteerd waardoor per woning 2 parkeerplaatsen beschikbaar zijn.
De aanwezigen worden opgeroepen bij interesse zich spoedig te melden (o.a. marc-janvlassak@burgtbouw.nl) want voor deze huizen geldt wie het eerst komt het eerst maalt.
Een impressie van deze woningen:In de vragenronde die volgde kwamen tal van vragen aan bod zoals indeling van de woningen, wie komt in aanmerking voor starterswoning, prijs van de woningen, wanneer start de bouw etc..

Vervolgens kreeg wethouder Jack Dijcks, geflankeerd door projectambtenaar Nico Heijen, het woord om het tweede onderwerp toe te lichten namelijk het vervangen van de riolering en de herinrichting van de driehoek Vleutstraat, Zilstraat en het gedeelte van de Kerkstraat. Tevens is hierbij een apart regenwaterriool gepland om de capaciteit van regenwaterafvoer te vergroten en tevens te laten infiltreren. Het gemengd riool (vuilwater) wordt bovendien groter gedimensioneerd namelijk 90 cm doorsnede in plaats van 60 cm. Ook wordt gemeld dat men voornemens is alle woningen langs de route te inventariseren, hiervoor wordt medewerking gevraagd van de bewoners. Voor de herinrichting is nog geen plan voorhanden want men wil dit samen met de bewoners gaan maken. Er wordt gevraagd om een bewonerscommissie van een 15 personen samen te stellen. Zij zullen samenkomen om te brainstormen over wensen en zodoende ideeen aan te dragen. De heer De Wit van projectbureau Brouwers liet voorbeelden zien van inrichtingen uit andere dorpen.

Ook deze vragenronde leverde weer een gevarieerd aantal vragen op zoals waarom wordt de Echterstraat niet meegenomen in dit project, wie draait op voor schade als deze ontstaat aan de aangrenzende woningen, moet je aansluiten op het regenwaterriool, hoe wordt de toegankelijkheid geregeld tijdens de werkzaamheden etc...

Meer informatie is overigens terug te vinden in de presentatie.Webmaster info@deetere.nl