Nieuws uit Dieteren

Welkom bij subcategorie "Kruispunt met VRI Dieteren",

Na enkele maanden van werkzaamheden is de Maaseikerweg in november weer opengesteld voor het verkeer. De fietsers konden al eerder gebruik maken van de mooie brede nieuwe betonnen fietspaden aan beide zijden van de weg. De hoofrijbaan is optisch versmald en wat ook direct opvalt zijn de middenbermen op plaatsen waar voetgangers en fietsers een veilige oversteek kunnen maken.
Voor de automobilisten was de kruising bij de nieuwe verkeersregelinstallatie even wennen. Omdat de palen van de installatie kort op de kruising staan en er nog voorsorteervakken zijn gemaakt was het even wennen hoe je het best de bocht kon nemen. Het nemen van de bocht wordt als zeer eng ervaren.
Voor bussen en grotere vrachtwagencombinaties is dit kruispunt een moeilijk te nemen obstakel, reden voor diverse partijen om bij de Provincie aan de bel te trekken.
Hoe een en ander door de Provincie opgepakt gaat worden proberen ik in de gaten te houden en hier te vermelden.

Van de Dorpsraad. kreeg ik volgende bijdrage.

Meten is weten.

Afgelopen zaterdag hebben we het kruispunt Maaseikerweg, Kerkstraat, Bij de Molen maar eens onder de loep genoemen.
In de vorige vergadering van de dorpsraad waren namelijk een aantal klachten over de het kruispunt aangedragen. Die klachten onderzoeken we en leiden we door naar de provincie.

De reconstructie van de Maaseikerweg heeft heel wat pluspunten opgeleverd. Zo is het duidelijk dat de weg nu ook echt uitnodigt tot minder snel rijden. Weinig automobilisten hebben nog de neiging harder dan 80 te rijden. De meesten rijden zelfs iets langzamer. Door het nieuwe asfalt, zonder scheuren en de lagere snelheid lijkt ook het geluid afgenomen. Dat hebben we zelf (nog) niet kunnen meten. Het traject is goed verlicht en goed gemarkeerd. Als we dan terugdenken aan die gloeiende spijker die daar vroeger mocht doorgaan voor straatlantaarn...
De gevreesde files in de Kerkstaat blijven uit, doordat je redelijk snel groen licht krijgt. En zeker bij grotere drukte op de Maaseikerweg, bijvoorbeeld bij file op de A2 is de wachttijd korter.
De doorstroom van het verkeer ziet er goed uit. Het tovergroensysteem zorgt er voor dat er minder afrem- en optrekbewegingen zijn van vrachtverkeer. Dat draagt niet alleen bij tot de vermindering van de geluidsoverlast, maar ook tot de vergroting van de verkeersveiligheid, minder uitstoot en minder slijtage.

Maar goed er zijn ook zaken minder geslaagd: het kruispunt is krap bemeten. Voor een flinke bestelbus met aanhangwagen is het nog goed te doen. Voor vrachtwagencombinaties, bussen en trucks met oplegger is het meer behelpen. Vooral vanuit de richting Roosteren rechtsaf naar de molen en andersom vergt bijzondere stuurmanskunst. Aan de sporen te zien zijn er al oplegger combinaties geweest die liever over de vluchtheuvel achter het verkeerslicht door rijden. We hebben vernomen dat er vrachtautochauffeurs zijn die vanwege de maatvoering van de kruising besluiten om via Baakhoven hun route te kiezen. We gaan de projectleider van de provincie uitnodigen om proef te rijden.
Vanuit de andere richtingen bleek het ook behoorlijk wennen. Tijdens onze observatie zaterdag hebben we gezien dat mensen die plaatselijk bekend zijn er inmiddels weinig moeite meer mee hebben.

De VRI.
Het beproeven van de instellingen voor voetgangers. Het verkeerslicht voor fietsers gaat een fractie eerder op groen dan het verkeerslicht voor het autoverkeer. Er zijn mensen die erover geklaagd hebben dat het licht voor zowel het autoverkeer als het fietsverkeer gelijk op groen staan. In feite is dit echter niet anders dan de situatie voor dat er verkeerslichten waren. Afslaande automobilisten moeten voorrang verlenen aan rechtdoorgaande fietsers en bromfietsers. Wanneer je dat anders zou regelen, blijft het verkeerslicht voor al het overige verkeer langer op rood. We gaan de provincie vragen om de bekende waarschuwingsbordjes te plaatsen, die de afslaande automobilisten wijzen op rechtdoorgaande fietsers.

Het beproeven van de instellingen voor voetgangers.
Het beproeven van het voetgangerslicht.

Het voetgangerslicht (westkant van het kruispunt) gaat redelijk vlot op groen. Maar dan moet je ook behoorlijk doorstappen om tijdig aan de overkant te komen. Je hebt 8 seconden om tot de vluchtheuvel te komen, dan is het eerste deel weer rood. Nog 4 seconden later is ook het tweede deel rood. Het autoverkeer krijgt 8 seconden later weer groen. Bij vlot doorlopen zijn die twaalf seconden net voldoende. Wie minder goed ter been is, met rollator of rolstoel onderweg, die kan het niet halen. Gelukkig zit er weer een drukknop op de vluchtheuvel zodat je het verkeerslicht opnieuw kunt activeren. We gaan de provincie vragen de tijd anders in te stellen, zodat voetgangers niet op driekwart van de oversteek voor rood staan en wellicht weer terug gaan lopen.

Resultaat van de proef wordt afgelezen.
Resultaat van de proef wordt afgelezen

Heel anders wordt het als je aan de oostkant van het kruispunt besluit over te steken en gebruik maakt van het fietsersstoplicht. Ook dat licht gaat betrekkelijk snel op groen, maar springt binnen 5 seconden weer op oranje en 1 seconde later op rood, als de lus in het fietspad geen fiets heeft waargenomen. Bovendien zit er in de vluchtheuvel geen drukknop voor het tweede deel, dus binnen zes seconden is het einde oefening. Dat halen alleen de sportiefste dorpsgenoten! Niet doen dus, maak gebruik van de voetgangerslichten aan de westkant.

Wanneer je met de fiets over wilt steken krijg je 14 seconden, die voor elke volgende fiets die over de lus rijdt wordt verlengd. Tijd genoeg dus. Hoe lang maximaal weten we niet, we hadden maar één fiets bij ons om te testen.

Kan er niet een voetpad naar de bushalte vanuit Corneliushof worden aangelegd, werd ons gevraagd. Dat leek ons een goed en logisch plan en de moeite waard om met woningvereniging, aanwonenden en gemeente over in gesprek te gaan. Tot we gingen kijken. Voor de bushalte richting Roosteren en Maaseik is het een mooie afkorting. Voor de Bushalte richting Susteren en Sittard is het echter een onbeveiligde en volgens ons ongewenste oversteekplaats. Als dorpsraad gaan we ons om deze reden niet inzetten voor deze doorsteek.

Aan de provincie vragen we om nog voor het proefrijden de stopstreep op Bij de Molen twee autolengtes naar achten te verplaatsen en tussen de vluchtheuvels op de kruising een streep aan te brengen op de as. We denken bovendien dat de proefritten zullen uitwijzen dat het verkeerslicht voor de fietsers, op de Maaseikerweg in de richting Susteren, inclusief de bedieningspaal en de lus in het fietspad een meter of 6 in de richting van Roosteren verplaatst moet worden, om het voor vrachtwagens mogelijk te maken de landbouwbedrijven te bereiken.
We denken ook dat de proeven zullen uitwijzen dat er aanpassingen nodig zijn om het kruispunt in de richting van Roosteren op te rijden.

Hoe dan ook, het kruispunt zal ons nog wel even bezig houden. Zo gauw we meer weten melden we dat uiteraard op www.deetere.nl en in de Schakel.

Dorpsraad Dieteren,


Marcel Raemaekers
Peter Koren

Proefrijden kruising.

De provincie (ambtenaren Marco Luijten en Carlo Gurian) hebben vandaag (3 december 2007) met een chauffeur van den Boer Containertrading de kruising in alle richtingen genomen, met uitzondering van het in en uitrijden van Bij de Molen. De Boer had een grote oplegger bij zich, maar wel met meesturende achterste achteras.

Vrachtwagen komt uit Dieteren en neemt de bocht zeer ruim om richting Roosteren in te draaien.
Vrachtwagen komt uit Dieteren en neemt de bocht zeer ruim om richting Roosteren in te draaien.

Duidelijk is te zien dat kruispunt niet goed is te nemen, voor moet truck uitwijken naar middenberm terwijl de achteras over de zijberm vlak langs de verkeerspalen rijd.
Duidelijk is te zien dat kruispunt niet goed is te nemen, voor moet truck uitwijken naar middenberm terwijl de achteras over de zijberm vlak langs de verkeerspalen rijd.

Een bijna niet te nemen hindernis is vanuit Dieteren richting Susteren.
Een bijna niet te nemen hindernis is vanuit Dieteren richting Susteren.

Druk overleg over mogelijke oplossingen door mensen Provincie, Peter Koren en Harie Houben kijken toe.
Druk overleg over mogelijke oplossingen door mensen Provincie(links), Peter Koren en Harie Houben(rechts) kijken toe.

Het resultaat overtuigde de provincie-ambtenaren meteen: de kruising blijkt door een combinatie van het ontwerp van de rij- en voorsorteervakken en de plaatsing van de masten van de verkeerslichtinstallatie voor een dergelijke opleggercombinatie te krap. Henk Penders en Harrie Houben en namens de dorpsraad, Peter Koren waren aanwezig om een en ander te bekijken, te bespreken met de ambtenaren en vast te leggen op foto. Naar verluid werd van het in en uitrijden van Bij de Molen afgezien omdat de chauffeur dat bij voorbaat kansloos achtte.

De provincieambtenaren beloofden met de noodzakelijke aanpassingen te komen. Waarschijnlijk bestaan die aanpassingen uit het verlaagd uitvoeren van enkele verkeersgeleiders (vluchtheuvels) en het veranderen van verkeerslichten via vrije overspanning en het verleggen van enkele strepen.

Aanpassing kruising.

De projectleider liet ons weten dat men op dit moment bezig is met de aanpassing van dit kruispunt ‘op papier’.
Een oplossing ligt in de lijn van het verplaatsen van de 2 masten in de 2 middengeleiders op het kruispunt. Daarnaast zullen de middengeleiders over een kleine lengte iets moeten worden verlaagd.
In januari wil men de aannemer benaderen om de werkzaamheden in te plannen en uit te voeren.

Hieruit mogen we dan opmaken dat in het voorjaar het kruispunt nog eens op de schop gaat waarbij de krap bemeten kruising ruimer wordt gemaakt. Uiteindelijk kunnen we dan terugkijken op een verbeterde en veiligere maaseikerweg.
Aanpassing kruising nabij.
De projectleider liet ons weten dat in de week van 28 januari 2008 mensen van Provincie en aannemer ter plaatse de wijzigingen zullen bespreken en een planning maken voor de uitvoering.
De voorgestelde wijzigingen komen er op neer dat de 2 grote VRI masten uit de middengeleiders worden gehaald en naar de zijkanten verplaatst. Dit resulteerd erin dat op de middenberm obstakelvrij wordt en ruimte vrij komt om deze vlak te bestraten en geschikt te maken voor (grote) vrachtauto's en zodoende hun grotere draaicirkel niet te belemmeren.
Tevens worden aan iedere zijde de kop van de geleider tussen fietspad en rijbaan verlaagt. (vanuit Kerkstraat naar A2) en (vanuit Bij de Molen naar Susteren).
Aanpassing kruising week 10 en 11.
In week 10, dit is de 1e week van maart, zal gestart worden met de daadwerkelijke aanpassing van het kruispunt Kerkstraat-Maaseikerweg-Bij de Molen.


Verkeerslicht defect.

Verkeerslicht bungelt nog aan kabels.
Verkeerslicht bungelt nog aan kabels. Zaterdagmorgen 1 maart 2008 heeft blijkbaar iemand rond 10:00 uur het verkeerslicht geraakt zodanig dat de lichten afbraken van de paal en de verkeerslichten alleen nog met de kabels vastzaten. Hierdoor raakte de installatie verstoord waardoor de waarschuwingslampen van de overige lichten gingen knipperen.
Zoals al eerder gemeld zou volgende week begonnen worden om het kruispunt aan te passen omdat gebleken is dat het kruispunt te smal is bemeten. Dit blijkt nu ook des te meer na de zoveelste confrontatie met een der palen op dit kruispunt. Volgens mij zijn bijna alle palen wel een of meerdere keren geraakt waarbij schade varieert van kras en scheefrijden tot het afbreken van een armatuur.


Aanpassing kruispunt.

Werkzaamheden gestart.
Herstelwerkzaamheden kruispunt gestart.

Nu week 10 is aangebroken zien we inderdaad dat een begin is gemaakt met de aanpassing van het kruispunt. Er zijn al tal van borden geplaatst die aangeven dat nu een snelheidslimiet geldt en andere verkeers technische maatregelen.
Heeft U een suggestie of opmerking, mail naar info@deetere.nl