Welkom bij:
internetversie
Kroniek
familie Schulpen


De originele gedrukte versie van dit boek is al sinds enkele jaren niet meer te verkrijgen, daarom heb ik contact gezocht met de samenstellers van dit lijvige boek om het op internet te mogen plaatsen. De belangrijkste reden hiervoor is dat het boek een stukje geschiedenis van Dieteren beschrijft. Daarnaast geeft de internetversie de mogelijkheid gegevens aan te passen als blijkt dat deze niet volledig of niet correct zouden zijn. Bovendien is het op deze manier mogelijk om een breed publiek de mogelijkheid te geven om dit te lezen en er op te reageren.

Op dit moment zijn pas een aantal pagina's gereed en via internet toegankelijk. Langzamerhand zullen er meerdere pagina's volgen. Laatste stand pagina: 145

De navigatie geschied middels de rode pijlen boven- en onderaan de pagina. Een klik op de linkerpijl brengt u een pagina terug en de rechterpijl bladert een pagina verder. Daarnaast zijn er nog gekleurde stukken tekst die klikbaar zijn en die u naar een extra pagina brengen met opmerkingen betreffende de huidige pagina.
In een later stadium hoop ik nog een navigatie op index te kunnen toevoegen.

Deze internetversie zal van nog in leven zijnde personen enkel de naam vermelden, dit in verband met bescherming van privacy.
Het boek is wel nog bij de auteur op CD verkrijgbaar als PDF document.