Knipsels over Dieteren

Welkom bij "Koningsvogelschieten",

Bron: 't Waekblaad 23 oktober 2003

Nieuwe koning
schutterij St. Stephanus
Dieteren

Koning Hoorens
Het nieuwe koningspaar van schutterij St. Stephanus Dieteren
Kermis in Dieteren, volgens traditie koningsvogelschieten, ieder jaar weer een hoogtepunt voor Dieteren en voor schutterij St. Stephanus. In afwijking van de traditionele kermismaandag werd het koningsvogelschieten ook dit jaar gehouden op kermiszaterdag 20 september. Voorafgaand aan het vogelschieten werd eerst de scheidende koning Wil Geelen, die het afgelopen jaar met Marie-Louise Koulen het charmante koningspaar van de Dieterse schutterij vormde, aan huis afgehaald. Vervolgens ging het richting schietterrein waar Wil werd ontdaan van het koningszilver. Vervolgens werden door de genodigden o.a. Pastoor Hoogland, de wethouders Janssen en Pustjens van Echt-Susteren, beschermheer Gerrit Storken, het Dieterse gemeenteraadslid Jo Bocken en erelid Leo Huizinga de openingsschoten gelost. Daarna brandde de strijd los onder de kandidaten voor het koningsschap 2004 en het werd een spannende strijd die uiteindelijk werd beslist door Thei Hoorens, de secre-
taris van schutterij St. Stephanus die met het 152e schot de vogel naar beneden haalde en daarmee de nieuwe koning werd. Thei Hoorens is al 45 jaar lid van schutterij St. Stephanus. Hij woont in Koningsbosch en was eerder koning in 1971, 1986 en 1990. Tevens is hij 17 jaar lid van het bestuur van de schuttersbond Eendracht Born-Echt.
In 2004 zal hij met vriendin. Marie-Josť het koningspaar van de Dieterense schutterij vormen. Nadat de nieuwe koning en koningin de vele felicitaties in ontvangst hadden genomen kreeg Thei door beschermheer Storken en erelid Huizinga het koningszilver om de schouders gehangen en werd hij vervolgens voor het huis van zijn zus aan de Kampstraat officieel geinstalleerd als nieuwe koning. Na de rondgang door Dieteren werden in gemeenschapshuis De Koppel nog enkele gezellige uurtjes doorgebracht.Wilt U reageren dan kan dit via @ Email