St.Cornelius kermis

Pagina over "Dieterse kermis",

De Dieterse kermis staat in het teken van de verering van St.Cornelius. In vroeger dagen kwamen de mensen van heinde en verre om zich op voorspraak van St. Cornelius te behoeden voor diverse ziekte als epilepsie en stuiptrekkingen maar bovenal staat de kinderzegen centraal in de kerk die dag.
De kerkdiensten in de Stephanuskerk zijn dit jaar als volgt:
Zaterdag 17 september 2011 om 19:15 uur
Zondag 18 september 2011 Corneliuskermis 15:00 uur Lof en aansluitend kinderzegen
Voor en na beide missen is er gelegenheid tot inschrijving in de Broederschap van St. Cornelius.

De Dieterse kermis een familie aangelegenheid met naast kerkgang, het bezoek van het kermisterrein en aansluitend vaak nog bijpraten in de Koppel met oude bekenden.
Op het kermisterrein staan naast draaimolen nog enkele andere kraampjes