Kernenavond Rabobank

Kernenavond Rabobank in Dieteren.

De plaatselijke Rabobank "Swentibold" organiseerd sinds de laatste fusie ieder jaar kernenavonden. Zoals de naam al aangeeft zijn deze avonden verspreid over de kernen die tot het werkgebied van Rabobank "Swentibold" horen. In Dieteren is deze avond om het andere jaar, gewisseld wordt dan met Roosteren voordien was het immers de lokale bank Dieteren-Roosteren.
Bij het begin van deze avond werd even stilgestaan bij het overlijden van oud-Directeur en kassier Sjiër Lijnen uit Dieteren, er werd in moment van stilte gevraagd ter zijn gedachtenis.

Leden worden welkom geheten door bestuurder Jos Cremers  Foto: René Houben (media diensten Oirsbeek)
Foto: René Houben (media diensten Oirsbeek)

Dit jaar was de avond in Dieteren en wel op donderdag 11 oktober 2007. Bankpersoneel was ruimschoots aanwezig en de sprekers waren Jos Cremers als bestuurslid en Jan Rensen als algemeen directeur. Er werden 2 belangrijke thema's besproken ten eerste was dat Sponsor en donatiebeleid en ten tweede was dat bereikbare dienstverlening vanuit de bank.

Het eerste item te weten sponsor en donatiebeleid is een bij deze lokale bank ontwikkelde formule om een duidelijke en rechtvaardige verdeling van de gelden te bewerkstelligen. Deze formule werd en wordt door andere banken als voorbeeld gesteld als ze hun eigen beleid gaan aanpassen. Een belangrijke eigenschap uit deze formule is namelijk dat de betekenisvolle leden rechtstreeks zeggenschap hebben over welke vereniging of stichting gesteund wordt door de bank.

Leden luisterden aandachtig naar de inleiders en tijdens korte pauze werden alledaagse zaken besproken       Foto: René Houben (media diensten Oirsbeek)
Foto: René Houben (media diensten Oirsbeek)

De algemeen directeur Jan Rensen deed uit de doeken hoe de bank denkt nu en in de toekomst voldoende bereikbare diensten aan te kunnen bieden aan haar leden cq klanten. Hij wees er bovendien op dat de eisen gesteld aan procedures en personeel steeds hoger worden. Dientengevolge is het wenselijk om de bank op te schalen naar een dermate grootte dat er voldoende hoogwaardig opgeleid personeel beschikbaar is. Gedacht wordt om te fuseren met de zuidelijk gelegen banken uit Sittard-Geleen en Beek-Stein.

Jos Cremers en Jan Rensen luisteren aandachtig naar de opmerkingen en vragen die leden ter sprake brengen  Foto: René Houben (media diensten Oirsbeek)
Foto: René Houben (media diensten Oirsbeek)

De aanwezige leden konden op het eind van de avond vragen stellen en/of opmerkingen plaatsen. Hiervan werd uiteraard gebruik gemaakt, naast lovende woorden werden er ook kritische vragen gesteld.
De avond werd daarna onder gezellig samenzijn afgesloten met een hapje en drankje.


Heeft U een suggestie of opmerking, mail naar info@deetere.nl