Kapelaan Amir terug in India.

Berichtje uit India.
Begin november 2022 kreeg ik onderstaande foto gestuurd door onze voormalige Kapelaan Amir. Hier poseert hij samen met zijn moeder thuis in India met in hun handen de Ere-plaquette van de gemeente Echt-Susteren.


Kapelaan Amir thuis bij zijn moeder in India

Deze Ere-plaquette kreeg Kapelaan op 25 september 2022 uitgereikt door burgemeester Jos Hessels van de gemeente Echt-Susteren in de Basiliek van de H. Amelberga te Susteren.
Hij kreeg deze Ere-plaquette: “Als blijk van waardering en erkentelijkheid voor zijn grote maatschappelijke betrokkenheid, zijn inzet voor de ouderen en zwakkeren en de vele verdere verdiensten die de kapelaan aan de plaatselijke gemeenschap heeft bewezen.


Kapelaan Amir ontvangt uit handen van burgemeester Jos Hessels de Ere-plaquette van de gemeente Echt-Susteren
Zie ook laatste H. Mis door kapelaan Amir in Dieteren.Heeft U een suggestie of opmerking, mail naar info@deetere.nl