Kapelaan Amir na 10 jaar terug naar India.
Interview met kapelaan Amir in Dieteren.


Kapelaan Amir in tuin Pastorie bij Kerk

Kapelaan Amir of voluit Amirtharaj Leonard is al ruim 10 jaar een opgewekte verschijning en persoonlijkheid in Dieteren waar hij als RK Priester verbonden is binnen de parochie federatie Susteren met de parochies Dieteren, Susteren, Mariaveld, Roosteren en Nieuwstadt.

Een kort levensverhaal.
Amir werd geborennoot1 op 2 mei 1976 in het Zuid-Indiase dorpje Keelamudimannar Kottai of kortweg K.M. Kottai met pin code 623603 in de deelstaat Tamil Nadu in Indianoot2. Hij werd als 4e kind geboren in het gezin waar hij naast 5 broers ook nog een zus had.


Geboortedorp K.M. Kottai in India versus Dieteren in Nederland

K.M. Kottai is een klein dorpje met 2 geloofsovertuigingen namelijk Christen en Hindoenoot3. Toen Amir een 10-jarig jongetje was, was er een ruzie onstaan in het dorp wat eindigde in een clash tussen beide geloven. Sindsdien leven beide geloofsgemeenschappen apart, gescheiden door een fysieke muur doorheen het dorp.
De veelal arme mensen leven in huizen gemaakt van zand/leem waarbij de laatste jaren ook stenen huizen beginnnen te verschijnen.


Amir als jongetje(bovenaan met blauw/rood gestreept shirt) in zijn geboortedorp

Amir volgde de lagere school in zijn dorp daarna ging hij intern naar het Pius X Klein Seminarie(dit seminarie was door de Jezuieten opgericht) in de stad Madurai. Deze opleiding duurde 4 jaar, hij was toen 18 jaar. Datzelfde jaar overleed de pastoor in zijn dorp en besloot hij ook priester te worden. Derhalve ging hij verder studeren aan het Groot Seminarie de zogenaamde initiatie jaren en wel gedurende 2 jaar.
Op zijn 20ste ging hij Filosofie studeren gedurende 3 jaar, aansluitend verrichte hij gedurende 6 maanden buiten de parochie alle voorkomende werkzaamheden in een winkel in Chennai. De 6 maanden daarop ging hij stage lopen binnen de parochie. Gedurende al deze tijd bleef hij in contact met de Vicaris middels brieven.
Inmiddels 23-24 jaar oud ging hij gedurende 4 jaar Theologie studeren waarbij hij in het begin wel even getwijfeld heeft over zijn keuze, overigens zeer begrijpelijk voor zo'n grote stap voor een jonge man. In het derde jaar van deze opleiding werd hij tot Diaken gewijd. Als diaken volgde hij vervolgens binnen het Seminarie een cursus pastoraal. Daarna liep hij 6 maanden stage in de parochie als Diaken. Op 27 april 2003 volgde de priesterwijding door de Bisschop in Sivagangai.
Vervolgens ging hij als assistent van de pastoor werken in 4 verschillende parochie clusters telkens voor de periode van 1 jaar per cluster.
In 2007 ging hij binnen de Bisdom gebouwen werken als een van de secretarissen voor de periode van 3 jaar. De volgende periode van 3 jaar verrichte hij redactiewerk voor het maandblad “Sivagangai Thoothu”. Thoothu betekent Nieuws, dus kortgezegd nieuws van Sivagangai.
Hij vond zijn werkzaamheden saai worden en besloot toen om de Bisschop te vragen of hij naar het buitenland gezonden kon worden. Hij gaf aan dat hij graag verder wilde studeren in bijvoorbeeld Rome/Italië. De Bisschop gaf aan dat dit niet mogelijk was wegens het gebrek aan sponsoren.
Na 6 maanden wachten kwam de Bisschop met het voorstel of hij naar Nederland wilde gaan. Van Nederland had hij alleen tijdens zijn studie iets van de geschiedenis geleerd zoals de Dutch war en de Spanish war.
Nu moest een visum voor Nederland geregeld worden, dit is moeilijker dan voor bijvoorbeeld Duitsland, Frankrijk of Italië. Voor Nederland is een werk visum verplicht en hiervoor moet je een visum examen afleggen. Om dit te behalen volgde hij een cursus bij een van Nederland afkomstige vrouw die gehuwd was met een Indiase man. Deze vrouw wist aan welke eisen voldaan moest worden voor dit examen en de cursus was hier op gebaseerd. Na het volgen van deze cursus van oktober tot april kon hij bij het Nederlandse consulaat in Mumbai het online examen afleggen. Hiervoor moest hij met het vliegtuig naar Mumbai vliegen, een tweede vliegreis naar Mumbai was nodig om het certificaat van het behaalde visum examen af te halen. Een scan van dit certificaat kon hij vervolgens naar het Bisdom Roermond mailen die als zijn nieuwe werkgever dan zijn visum kon aanvragen. Nu kon zijn vliegreis naar Nederland beginnen, via de hoofdstad van de deelstaat Tamil Nadu, Chennai en een tussenstop in Dubai kwam hij in Amsterdam aan.
Hij verbleef toen eerst nog 4 maanden in Rolduc (Kerkrade), om de Nederlandse taal machtig te worden volgde hij eerst nog 2 keer 30 lesuren Nederlands les bij het STE Taalcentrum in Geleen. In april 2012 kreeg hij te horen dat hij naar Susteren zou gaan. Zijn eerste mis deed hij hier op 6 mei in de parochiekerk van Nieuwstadt. Hij verbleef eerst nog 3-4 weken bij deken Geurts totdat hij in de pastorie in Dieteren kon gaan wonen. Hiervoor haalde Sjra Verreusel hem op 20 juni 2012 op om hem met zijn bezittingen te verhuizen naar Dieteren.


Kapelaan Amir tijdens sacramentsprocessie 2022 in Dieteren.

Van begin af aan voelde hij zich geaccepteerd door de parochianen en ook heeft hij altijd een goed gevoel gehad over zijn beslissing en de juiste plaats om zijn tijd in Nederland door te brengen.
Overigens was het voorstel dat hij 5 jaar in Dieteren als kapelaan zou blijven en dan eventueel te bevorderen tot pastoor in een andere parochie. Omdat zijn vader in januari 2014 al overleed en hij zijn moeder wil gaan verzorgen heeft hij niet meer gevraagd voor promotie tot pastoor.
Bij de vraag naar bijzondere gebeurtenissen tijdens zijn verblijf in Dieteren haalde hij onder meer de verschillende jubilea aan zoals het 75-jarig bestaan van het huidige Kerkgebouw, het 175 en 180-jarig bestaan van Schutterij Sint Stephanus het 150 jarig bestaan van Fanfare Eendracht de jubilea van het Dameszangkoor van 40 en 45 jaar. Zeker ook wil hij dankzeggen voor de hartelijkheid van de mensen die hij mocht ondervinden.
Zijn afscheidsmis zal plaatsvinden tijdens de Sint Cornelius kermis in Dieteren op 18 september 2022. Daarna zal hij na ruim 10 jaar Dieteren weer verruilen voor zijn geboortegrond en zijn familie in India. De afstand in vogelvlucht tussen Dieteren en K.M. Kottai bedraagt overigens 7970 kilometer.
Wij danken kapelaan Amir en wensen hem nog veel goeds in de toekomst.


Kapelaan Amir met op achtergrond Pastorie en Kerk in Dieteren


Noten.
Noot 1: Kapelaan Amir legde uit dat er in India geen verplichting bestaat van persoonsregistratie zoals wij die kennen. Pas op het moment dat een kind naar de school gaat is een opgave van een datum nodig. In dat geval wordt aan de pastoor gevraagd naar de doopdatum. Vaak wordt er dan echter een geschatte datum doorgegeven zoals ook in zijn geval gebeurde met de opgave 27 mei 1976. Later bleek echter dat hij op 2 mei 1976 werd geboren en dat is dus de meest nauwkeurige datum.
Noot 2: India heeft ruim 1,4 miljard inwoners en zal mogelijk voor 2030 het grootste land ter wereld zijn qua inwoneraantal.
Noot 3: In India is het Hindoeïsme het meest voorkomend circa 80% daarna Islam circa 13% en het Christendom slechts circa 2,3%. In het zuiden van India waar Amir vandaan komt wonen relatief gezien de meeste Christenen.Zie ook laatste H. Mis door kapelaan Amir in Dieteren.Heeft U een suggestie of opmerking, mail naar info@deetere.nl