Nieuws uit Dieteren

Jubilarissen


Jubilarissen Dameskoor


Afgelopen maand werden op de jaarlijkse feestavond voor vrijwilligers van de kerk enkele jubilarissen van het dameskoor in het zonnetje gezet. Het waren Marlies Verreusel-Bocken, Bertien Jochems-Ruyters en Mariet Linssen-Ruyters. Zij ontvingen uit handen van pastoor Boon speld, oorkonde, bloemen en uiteraard felicitaties.


Marlies Verreusel-Bocken.


Bertien Jochems-Ruyters 40 jaar lid.


Mariet Linssen-Ruyters 40 jaar lid.

Heeft U een suggestie of opmerking, mail naar info@deetere.nl