Bericht van de gemeente

Kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en basisscholen.

Succesvolle samenwerking kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en basisscholen in Echt-Susteren.

Bijzondere samenwerking voor het welzijn van het jonge kind

Elk kind verdient een vlekkeloze start in het basisonderwijs. Dat is het uitgangspunt van een bijzondere samenwerking tussen kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en basisscholen in de gemeente Echt-Susteren. Leerkrachten en leidsters van kindercentra en peuterspeelzalen wisselen hun kennis en ervaringen uit en ondersteunen elkaar op vele terreinen. Bijvoorbeeld rond het vroegtijdig signaleren, communiceren over doorgaande lijnen en samen werken aan ontwikkelingsachterstanden. Alles met het doel: een vloeiende, succesvolle ontwikkeling van kinderen van twee tot zes jaar te laten plaatsvinden.

Het beste voor het kind
Ouders willen maar één ding: het beste voor hun kind. Bij de kinderopvang of peuterspeelzaal moet hun peuter een veilige basis en een stimulerende speelomgeving krijgen. Als kinderen goed in hun vel zitten kunnen ze zich spelenderwijs ontwikkelen tot een kleuter die een goede start kan maken op de basisschool. En wanneer die ontwikkeling onderweg ergens stokt, willen ouders dat natuurlijk zo snel mogelijk weten en de juiste begeleiding krijgen. Daarom is de samenwerking in de voor- en vroegschoolse educatie dus heel belangrijk. De gemeente Echt-Susteren onderstreept dat belang met een bijzonder samenwerkingstraject voor alle professionals in de kinderopvang, de peuterspeelzalen en de basisschoolgroepen 1 en 2. BCO-onderwijsadvies uit Venlo heeft voor de gemeente Echt-Susteren een maatwerktraject gemaakt, waardoor kindercentra, peuterspeelzalen en basisscholen intensief met elkaar zijn gaan samenwerken.

Succesvol project
Onder begeleiding van BCO-onderwijsadvies zijn er 8 clusters gevormd voor de hele gemeente. In elk cluster zitten de pedagogische medewerkers van de kinderopvang, peuterspeelzalen en de leerkrachten van de basisschoolgroepen 1 en 2, bij elkaar 100 deelnemers. Elk cluster heeft bijeenkomsten gehouden om te praten over de doelstellingen van het voor- en vroegschools traject. Vervolgens hebben alle clusters onderwerpen gekozen om actief mee aan de slag te gaan. Zo is een van de aandachtsgebieden het op tijd signaleren van onderwijsachterstanden bij leerlingen, evenals het bevorderen van de doorgaande leerlijn.

Projectleider Gemmie Derksen van BCO: “De samenwerking levert nieuwe kennis en inzichten op over voor- en vroegschoolse educatie. Professionals stellen zich kwetsbaar op en leren van elkaar. Ze vertellen bijvoorbeeld over hun visie op spel en taalontwikkeling, de manier van observeren en registreren, het vroegtijdig signaleren van ontwikkelingsachterstanden, de onderlinge overdracht van informatie en de communicatie met ouders. Dat laatste is een belangrijk onderdeel. Of je nou in een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of op de basisschool werkt, je hebt te maken met ouders. Die wil je goed en vertrouwelijk informeren en meenemen in het ontwikkelingstraject van hun kind.

Het grote succes van dit project is dat er een samenwerking op gang is gebracht. Pedagogische medewerkers van peuterspeelzalen, kinderopvang en leerkrachten van basisscholen zijn inhoudelijk met elkaar in gesprek gekomen en er is wederzijdse waardering voor elkaars werk. Informatie over de ontwikkeling van kinderen wordt met elkaar gedeeld, zodat de kinderen een betere start kunnen maken in groep 1-2. Het kind krijgt de aandacht die het nodig heeft. De verschillende partijen weten elkaar nu veel eerder te vinden.

Kansen
Door de afstand tussen de kinderopvang/peuterspeelzaal en de basisschool te overbruggen kunnen de professionals samen in gesprek gaan, over de zorg en behoefte die elke leerling (nodig) heeft. Het project dat officieel tot juli 2011 duurt, moet leiden tot een blijvende samenwerking tussen kinderdagcentra, peuterspeelzalen en basisscholen in Echt-Susteren. De afspraken per cluster worden vastgelegd en dienen als startpunt voor de verdere samenwerking. Voor elk cluster kunnen de wensen weer anders zijn. Het is dus maatwerk. Alles in het belang van kinderen van twee tot zes jaar. Hoe meer samenwerking tussen de diverse partijen, hoe meer kansen voor de kinderen.

Deelnemers aan dit project zijn de leidsters van de kinderopvangcentra en peuterspeelzalen van Menswel, MIK Kinderopvang, KDV Pukkie, Wee Play kinderopvang en alle leerkrachten van de groepen 1 en 2 van basisscholen in de gemeente Echt-Susteren, die vallen onder de stichting Kindante, SKOEM en INNOVO.Webmaster: @ Email