Nieuws uit Dieteren

"Hondentoilet",


Hondentoilet


Al wandelend door Dieteren kwam ik een apart bordje tegen, zie foto.


Hier is dus geen hondentoilet.

De tekst “Laat uw hond thuis voor uw deur poepen-plassen ” spreekt voor zich, blijkbaar hebben de bewoners een negatieve ervaring met honden die naarstig op zoek zijn naar een toilet. Dat ik geen hondenexpert ben maar wel de indruk krijg dat een of meerdere exemplaren zich aangetrokken voelen tot onderhavige voortuin in ons dorp. Blijkbaar zijn dat dan loslopende exemplaren want het is toch vanzelfsprekend dat de baasjes zorg dragen om de uitwerpselen van hun trouwe viervoeter op een nette wijze op te ruimen. Hiervoor staan her der verspreid in Dieteren speciale afvalbakken waar deze in gedeponeerd kunnen worden.

Zijn de hondenuitwerpselen in de tuintjes niet welkom, ook in het buitengebied kom je (waarschuwings-)bordjes tegen waarop duidelijk gemaakt wordt dat hondenpoep niet gewenst is.

Let op!! Hondenpoep kan gevaarlijk zijn voor de koeien.

Echter hier schuilt een andere reden achter en wel het feit dat via de hondenpoep een dierziekte wordt overgebracht op de koeien die buiten lopen. Het gaat dan op de Neospora caninum dit is een ééncellige parasiet die in 1984 voor het eerst bij honden werd onderkend. Dit verklaart de toevoeging ‘caninum’ (Latijn voor hond). Rund en hond zijn betrokken bij de levenscyclus van de parasiet. Neospora caninum is een van de belangrijkste besmettelijke oorzaken van verwerpen bij koeien. Een infectie met Neospora leidt niet tot ziekteverschijnselen bij de koeien. Wel kan de parasiet door weefselbeschadiging de dood van de ongeboren vrucht veroorzaken. In een vroeg stadium van de dracht kan dit onopgemerkt blijven. Vooral bij pinken komen de vruchtbaarheidsproblemen voor. Als de vrucht op een leeftijd van drie tot vier maanden sterft, kan deze verdrogen of mummificeren en vaak pas maanden later worden afgezet. Als de vrucht na de vierde maand van de dracht sterft, treedt vrijwel altijd binnen 48 uur abortus op. Een enkele keer worden kalveren geboren met hersenafwijkingen ten gevolge van Neospora. Niet elk geïnfecteerd dier verwerpt, maar kan de infectie wel overdragen. Een rund kan op elke leeftijd worden besmet via een eindgastheer. Uit onderzoek is naar voren gekomen dat de hond als eindgastheer fungeert. De hond neemt besmet materiaal van het rund op, bijvoorbeeld een verworpen vrucht, nageboorte of vruchtwater. Een tijdje later scheidt de hond met de ontlasting besmettelijke oöcysten (eitjes) van de parasiet weer uit. Het rund kan deze oöcysten vervolgens via het voer of het drinkwater opnemen. De besmetting wordt door het rund niet met de mest uitgescheiden.
Al met al een technisch verhaal, maar de boodschap is duidelijk: ook in het buitengebied geen hondenpoep gewenst.


Hier is dus ook geen hondentoilet.

Heeft U een suggestie of opmerking, mail naar info@deetere.nl