Herfst 2003

Welkom bij "Herfst",

Hieronder ziet u enkele sfeerbeelden genomen op een zonnige herfstdag in Dieteren.

Eerst een foto van felle herfstkleuren met op de achtergrond de kerk van Dieteren.
Kleurrijke herfstkleuren met op de achtergrond de kerk van Dieteren
Vervolgens in dezelfde trant een foto van de Rode Beek op de achtergrond de brug bij de Dieterdermolen.
De bekende Rode Beek waaraan o.a. de Dieterder Molen

En dan... ja ook dat wil ik u laten zien.
Op de voorgrond het landelijke karakter van het dorp Dieteren, een op wintervoren geploegde akker. Met als schril contrast het industrie terreintje Dieterderweg tussen welhaast onzichtbaar de Dieterdermolen(links) en de Volmolen(uiterst rechts) van Susteren.
Op de voorgrond mooi geploegd akkerland met haast onzichtbaar links Dieterder Molen rechts Volmolen met daartussen Industrieterrein Dieteren

Heeft U vragen of opmerkingen neem dan contact met mij op via @ Email