Nieuws uit Dieteren

Welkom bij subcategorie "Helikopter",

Op een namiddag in april hoorde ik in de verte een brommend geluid van een naderende helikopter op zich niets bijzonders. Echter mijn aandacht werd toch getrokken omdat deze zich slechts langzaam verplaatstte en heen en weer vloog volgens een bepaalde route. Toen deze helikopter zich ten westen van Dieteren bevond en ik bemerkte dat er onderaan twee zijwaarts gerichte armen waren aangebracht met aan ieder uiteinde een soort schijf, heb ik er een foto van gemaakt.
Helikopter met 2 zij-armen. De helikopter vloog toen op behoorlijke afstand en de lichtomstandigheden waren niet ideaal maar je kunt toch nog duidelijk zien wat ik eerder beschreef.
Mij afvragend wat dit zou kunnen betekenen kwamen mij al speculerend de volgende mogelijkheden voorbij: is dit de nieuwste methode om de processierups te bestrijden, worden er foto's gemaakt voor google earth, terroristische actie? (Nee want een politiehelikopter vliegt rustig voorbij), testvlucht van een nieuw soort helikopter.????
Navraag leverde op dat deze helikopter eerder in gebruik was voor het Nederlandse leger in Curaçao maar nu wordt ingezet voor dijkbewaking en dat er gevoelige apparatuur aan bevestigd is om de toestand van de dijken te kunnen meten.
Een andere verklaring luidde: “Aan die draagarmen, kan van allerlei meet apparatuur worden bevestigd. Met dijkbewaking heeft dit niets van doen, eerder ging het bij deze waarneming om het opsporen van warmtebronnen, denk dan aan wietkwekers in woonwijken. Na gedane metingen en verwerking van de gegevens, kan er binnen 2 weken tot een inval worden overgegaan.”

Verder kwam ik een close-up foto tegen van deze helikopter, waarvoor dank aan Peter de Jong.
Close-up Helikopter met meetapparatuur met dank aan Peter de Jong.
Close-up helikopter met meetapparatuur. Foto: Peter de Jong.
Heeft U een suggestie of opmerking, mail naar info@deetere.nl