Groene Taille Comité

Welkom bij "Nieuws" - omgeving,

Windmolenpark nabij Dieteren.?

Het Groene Taille Comité vraagt aandacht voor Natuur in de groene taille van Limburg. Actueel betreft het nabij Dieteren het Bedrijventerrein Holtum Noord 2 en 3. In dit gebied staan tal van ontwikkelingen te gebeuren, op het grondgebied van de gemeente Sittard-Geleen is een industriele ontwikkeling gaande met grote fabrieksterreinen en mogelijk ook een windmolenpark.

Aan de kant van onze gemeente Echt-Susteren liggen diverse infrastructuele weg- en waterwegen. Tevens wordt dit gebied gekenmerkt door landbouwgronden en liggen er diverse natuurontwikkelingsplannen klaar o.a. bij de "ganzenvoet" dit is waar de drie beken Geleenbeek, Vloedgraaf en Rode beek samenkomen.
Het omgevingsbeeld kan hierdoor aanzienlijk veranderen in de komende jaren.
Het Groene Taille Comité streeft bij al deze ontwikkelingen naar een goede inpassing in het gebied.

De drie beken komen hier tesamen
De drie beken komen hier samen.

Zoals geschetst kan dit grote gevolgen hebben voor de leefomstandigheden in Dieteren. Meer informatie kunt u nalezen bij voornoemd comité via http://home.tiscali.nl/groenetaille/nieuwsbrief14.htm

Vervuilde landschapsgezichten.

Groene Taille Comité lanceert voor de Dag van de Ruimte op 21 april 2007 de vijf meest vervuilde landschapsgezichten in de Groene Taille.

Op 21 april 2007 wordt door de Stichting Natuur en Milieu en de provinciale Milieufederaties de ‘Dag van de Ruimte’ georganiseerd. Voorbeelden van slecht en goed ruimtegebruik worden gebundeld en overhandigd aan landelijke en provinciale politici. Met de duidelijke boodschap: doe er iets aan! Nederland kan zo mooi zijn! Een landelijke dag waaraan het Groene Taille Comité meedoet met vijf voorbeelden van slecht ruimtebeleid en één voorbeeld van goed ruimtebeleid.

Het Groene Taille Comité heeft al een voorselectie gemaakt en; dat is even schrikken; liggen alle objecten in of nabij Dieteren.
De twee meest in het oog springende objecten zijn:
- het containerpark op industrieterrein Dieterderweg welke doorloopt tot achter de Volmolen en langs de Rode beek.
- de lichtmast langs de snelweg A2 nabij Baakhoven die de nachtelijke hemel tot in de verre omtrek verlicht.

Op hun site kunt u dit en meer nalezen op http://home.tiscali.nl/groenetaille/nieuwsbrief15.htm
Webmaster info@deetere.nl