Beelden uit Dieteren

Welkom bij subcategorie "Grondbewerking",

De vruchtbare landbouwgronden die rond de plaats Dieteren liggen moeten om goede en gezonde gewassen voort te kunnen blijven brengen elk jaar goed verzorgd worden. Naast de bemestingstoestand op peil houden en plagen te bestrijden moet de grond ook goed bewerkt worden. Dit wordt meestal gedaan door diverse grondbewerkingen uit te voeren tussen oogst van gewas en zaai of poten van het volgende gewas. Je kunt hierhij denken aan een combinatie van ploegen, cultivateren en eggen.

Ploegen
Ploegen van akker ten zuiden van Dieteren op zware kleigrond die op wintervoor wordt gelegd.
27 oktober 2007: Ploegen van akker ten zuiden van Dieteren op zware kleigrond die op wintervoor wordt gelegd.Heeft U een suggestie of opmerking, mail naar info@deetere.nl