Graanprocessie? in Dieteren

Welkom bij subcategorie "Graanprocessie",


In de vroege morgen van woensdag 10 augustus 2005 was een gedeelte van de Kerkstaat in Dieteren bedekt met een tapijt van graan. Een willekeurige toerist of andere voorbijganger zou denken dat het hier om voor hem nog niet bekende graanprocessie zou gaan. Maar nergens een pastoor of fanfare te bekennen en gezien de ijver van enkele mensen die bezig zijn het graan bij elkaar te vegen blijkt al ras dat het hier om een "ongelukje" gaat. Het onderhavige graan (wintertarwe) blijkt afkomstig van een graanveld te Dieteren en is gedurende transport naar graanhandel van een wagen gestrooid waarvan de klep iets was opengegaan.

Gedeelte Kerkstraat bedekt met laag graan (10 augustus 2005).
Graan op de Kerkstraat in Dieteren.


Heeft U een suggestie of opmerking, mail naar info@deetere.nl