Knipsels over Dieteren

Welkom bij "Gevelsteen 1811",

Het volgende krantenartikel stond September 1978 in "DE WEST-LIMBURGER" op PAGINA 3
Als U graag puzzelt probeer dan maar eens achter de betekenis van alle letters en symbolen te komen, trouwens onderaan dit artikel heb ik mijn visie hiervan verwoord.
Graag verneem ik of U een andere betekenis voor de symbolen hebt gevonden.
Een reactie is altijd welkom, bijvoorbeeld via email.

Gevelsteen uit 1811
DIETEREN Bij het opknappen van de gevel van het pand Kerkstraat 23 in het Susterse kerkdorp
Dieteren deed de familie Custers een niet alledaagse ontdekking: een gevelsteen uit 1811.
Het mergelblok, met het jaartal erin gehakt, zat verscholen achter een laag pleisterwerk boven de
voordeur. De familie Custers heeft de steen voorlopig goed ingepakt, om beschadiging te
voorkomen, totdat de rest van de gevel weer in orde is gemaakt. De anderhalve eeuw oude steen
krijgt daarin een ere-plaats boven de deur.
Foto: Wil Nilwik. Spaubeek.


Zoals reeds aangegeven hier de betekenis van de letters, cijfers en symbolen zoals ik ze heb geïnterpreteerd.
Wat duidelijk opvalt in de vier hoeken zijn de letters ANNO met onderaan de cijfers 1811 wat aangeeft het jaartal dat deze steen is geplaatst.
Vervolgens vallen de lettercombinaties I R W en A M W op, dit zijn de initialen van het echtpaar wat hier woonde nl: Joannes Reinier Winteraeken en Anna Maria Wackers. Dit zijn de betovergrootouders van de bewoners ten tijde van het krantenartikel.
Vervolgens zien we nog symbolen voorstellende glas, beker en kruik hieruit leid ik af dat er drank geschonken werd, wat ook klopt gezien het een herberg was.
Als laatste symbool de balans (weegwerkwerktuig) ten teken van handel, de heer des huizes was immers ook nog koopman.

Foto van de gevelsteen


Ziedaar mijn verklarende tekst van deze steen.


Een oudere steen komt nog voor bij de voormalige molen aan de rode beek te Dieteren.
Foto van de gevelsteen Dieterdermolen


Deze steen bevat jaartal 1806 wat voor zich spreekt en de initialen van de bewoners JHK en GVDS (op de beschadigde steen is de S niet zichtbaar). De initialen staan voor het molenaarsechtpaar Josephus Hermanus Kusters en Gertrudis van der Straeten welke in 1786 waren gehuwd en deze molen in hun tijd hebben gemoderniseerd.
Het gebouw is nu in gebruik als woning voor de huidige eigenaar de heer H.J.A. Houben die ook de molen opnieuw in bedrijf wil stellen.Wilt U reageren dan kan dit via info@deetere