Pagina met gemeente info die invloed heeft op Dieteren,College geeft kwaliteitsimpuls aan leefbaarheid van Susteren


Echt-Susteren, 3 november 2009

Het college van Echt-Susteren stelt aan de gemeenteraad voor om in Susteren drie maatschappelijke projecten te ontwikkelen. Voorgesteld wordt een Brede Maatschappelijke Voorziening (gemeenschapshuis) te realiseren, de Reinoudhal te slopen en een nieuwe multifunctionele sporthal te bouwen op sportpark de Coppelweide. Op de locatie van de huidige Reinoudhal wil het college woningen bouwen in een groene omgeving. De basis van deze plannen is gelegd in de ‘Gebiedsvisie Susteren’, die door de raad eerder dit jaar is vastgesteld. De gemeenteraad neemt over deze voorstellen in december aanstaande een beslissing.

In de komende jaren (2010-2013) wil het college de leefbaarheid van de kern Susteren verbeteren en voor langere tijd veilig stellen. Daarvoor is het noodzakelijk dat er nu geïnvesteerd wordt in bestaande en nieuwe maatschappelijke voorzieningen.

Het college wil een Brede Maatschappelijke Voorziening (BMV) bouwen in relatie met basisschool In ’t Park en de Kompenie. Deze BMV moet huisvesting bieden aan de maatschappelijke instellingen in Susteren. Te denken valt dan aan stichting Den Hook, dagopvang voor ouderen, een wijksteunpunt, de bibliotheek en het verenigingsleven. Bovendien gaat de BMV over een multifunctionele gymzaal beschikken voor het bewegingsonderwijs van de basisscholen, recreatief sporten en andere verenigingsactiviteiten.

In de Visie 2020 is al opgemerkt dat de vergrijzing en de bevolkingskrimp, maar ook maatschappelijke tendensen op het gebied van vrijwilligerswerk, naar verwachting het verenigingsleven de komende jaren ingrijpend zullen veranderen. De gemeente gaat daarom nu zoeken naar mogelijkheden om te zijner tijd sportvoorzieningen aan te kunnen bieden vanuit centrale, voor meerdere doeleinden geschikte sportparken voor zowel binnen- als buitensporten. Het college wil op sportpark de Coppelweide een nieuwe multifunctionele sporthal bouwen, die geschikt is voor meerdere wedstrijdsporten zoals handbal, badminton, turnen en zaalvoetbal, maar ook gebruikt kan worden voor culturele evenementen en grotere verenigingsactiviteiten.

Op de plaats van de Reinoudhal wil het college woningen bouwen. Deze woningen worden gebouwd in een groene omgeving die de overgang gaat vormen tussen de maatschappelijke voorzieningen (BMV-basisschool) en het toekomstig winkelhart van Susteren.

Met de realisatie van bovenstaande plannen is een investering gemoeid van ruim € 4,4 miljoen euro.