Buurtvereniging Genenj

Buurtvereniging Genenj goes British.
Would you like to join us?

De Engelse taal neemt een steeds belangrijkere plaats in, in ons dagelijks leven. We worden er dagelijks mee geconfronteerd op de radio, op de TV, op vakantie, op ons werk en op social media.

Informatieavond
Voor een aantal van ons is het al een tijdje geleden dat wij Engels hebben gehad op school. Voor leden (en niet-leden) die graag hun Engels willen oppoetsen of die altijd al Engels hadden willen leren, organiseert Genenj op 17 februari a.s. van 20.00 21.00 uur een informatieavond Engels in de ontvangstruimte op de boerderij bij de familie Houben, Bij de Molen 10, Dieteren.

Tijdens deze avond zal meer informatie gegeven worden over de inhoud van een eventueel te organiseren opfriscursus en/of beginnerscursus Engels. Aangezien beide cursussen nog in de ontwikkelfase verkeren, kunt u met uw inbreng tijdens deze informatieavond helpen om deze cursussen gedeeltelijk zelf vorm te geven. Dat wil zeggen, u kunt zelf aangeven wat u belangrijk vind om te leren en waar u graag meer over zou willen weten.

Omdat de opfris- dan wel de beginnerscursus gegeven zal worden aan een groep van minimaal 6 en maximaal 8 deelnemers kan de cursus, mede door uw inbreng tijdens de informatieavond, uiteindelijk min of meer op maat gemaakt worden.

Aanmelden informatieavond
Mocht u de informatieavond willen bijwonen (en dat geldt zowel voor leden als niet-leden)
dan vragen wij u om onderstaande aanmeldingsstrook graag voor 14 februari a.s. in te leveren bij Robert v.d. Donk, Kerkstraat 42, Dieteren

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naam: Wel/geen lid* Genenj
Naam: Wel/geen lid* Genenj
Adres: ...
Postcode/Woonplaats: .
E-mailadres:
meld(t)/-en zich aan voor de informatieavond Engels.

*Doorhalen wat niet van toepassing is.
Heeft U een suggestie of opmerking, mail naar info@deetere.nl