Genenj buurtvereniging in Dieteren


Buurt Genenj bezoekt openluchtspel Heiligdomsvaart Susteren

Vrijdagavond 5 september gaat buurtvereniging Genenj met haar leden een gezamenlijk bezoek brengen aan het openluchtspel Weerlicht der Eeuwen als onderdeel van de Heiligdomsvaart in Susteren.
Eens in de zeven jaar staat Susteren in het teken van de Heiligdomsvaart. Dan worden de heiligdommen (relieken) van de stoffelijke resten van heilige personen of voorwerpen aan het volk getoond. Normale kosten voor de kaarten voor de toneelvoorstellingen zijn 17.50 euro. Voor leden van de buurtvereniging Genenj zullen de kaarten voor de avond van 5 september 12.50 euro bedragen. Voor de leden die zich opgeven worden de kaarten gezamenlijk besteld en bij ieder persoonlijk bezorgt. Bij aanmelding vraagt het bestuur om het geld met ingevuld aanmeldformulier in een afgesloten enveloppe bij onze voorzitter te bezorgen.
Leden 12.50 euro
Niet leden 17.50 euro

Graag aanmelden middels onderstaand strook t/m 18 mei bij
Robert v Donk, Kerkstraat 42 in Dieteren

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Deelname openluchtspel Heiligdomsvaart vrijdag 5 september 2014

Naam …………………………………………………………………………………..lid / niet lid vervoer ja/nee

Naam…………………………………………………………………………………….lid / niet lid vervoer ja/nee

Naam ……………………………………………………………………………………lid / niet lid vervoer ja/nee

Naam ……………………………………………………………………………………lid / niet lid vervoer ja/neeWebmaster info@deetere.nl