Genenj buurtvereniging in DieterenBeste buurtbewoners,
Op zaterdag 12 maart 2016 houden wij onze jaarlijkse jaarvergadering en feestavond. Deze avond word gehouden bij de Fam. Houben, Bij de Molen 10 in Dieteren. Vooraf is er een heilige mis om 19.15 uur voor de leden en overleden leden van onze buurt in de kerk van Dieteren.

Het programma ziet er als volgt uit:

Onze dagvoorzitter Helma Jacobs zal om 20.30 uur de vergadering openen, in deze vergadering komen de jaarlijkse agendapunten weer aan bod waaronder de activiteiten van 2015, verzorgt door onze secretaris Harrie Houben en het financieel jaarverslag verzorgt onze penningmeester Brigitte v/d Hout.

We zij nog steeds op zoek naar mensen die het bestuur willen versterken, eventuele activiteiten kunnen op de vergadering aangereikt worden.

Aansluitend openen we met het buffet onze feestavond. De obers zullen u van een drankje voorzien.
Er zijn weer veel aantrekkelijke prijzen te verdienen met onze jaarlijkse loterij.

Graag aanmelden middels onderstaand strookje voor 4 maart 2016 bij

Brigitte v/d Hout

Corneliushof 25 ( links achter op Corneliushof)


>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Deelname formulier feestavond Genenj zaterdag 12 maart 2016

Naam,

Adres,

Geeft zich met ..... personen op voor de feestavondGroet, het bestuur


P.S. Zaterdag 26 april paaseieren rapen voor de kinderen en leden van Genenj.


Webmaster info@deetere.nl