Genenj buurtvereniging in Dieteren


Bloemschikken woensdagavond 19 november

Beste buurtbewoners,

Woensdagavond 19 november hebben we om 20.00 onze bloemschikavond bij José Houben, bij de Molen 10 in Dieteren.

We willen vanavond een bloemstuk “Krans op ster” maken dat U op tafel kunt leggen of kunt ophangen. Voor de krans en de ster zal het bestuur zorgen.
Zelf moet U meebrengen heel veel fijn groen, hebe, conifeer, besjes, lavendeltakjes of ander fijn groen, want we moeten zeer fijn werken. U kunt dit stuk later nog versieren met kerstmateriaal.
De avond zal verzorgd worden door José, voor koffie, thee en iets hartelijks zal gezorgd worden.Eigen bijdrage voor deze avond is voor leden 12.50 euro en niet leden 16.00 euro
Graag het bedrag met aanmeldstrookje en inleveren in een afgesloten enveloppe voor 2 november bij Robert v Donk, Kerkstraat 42 in Dieteren.
Ps. volgende activiteit is vrijdag 28 november sinterklaasavond en zaterdag 20 december Kerstattentie (nieuwe stijl)

Het Bestuur<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Bloemschikken november 2014

Naam…………………………………………………………………………………………….. lid / niet lid

Naam…………………………………………………………………………………………….. lid / niet lid
Webmaster info@deetere.nl